Τι είναι το πρόγραμμα Socrates Erasmus;

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 11 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

[πατήστε εδώ]

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm

http://erasmus.uoi.gr/

http://compus.uom.gr/erasmus/

http://erasmus.duth.gr/

http://eep.ntua.gr/

http://www.socrates.teithe.gr/