Βραβεύτηκαν 46 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Με το συνολικό ποσόν των 115.000 ευρώ βραβεύτηκαν 46 πρωτευσάντες φοιτητές και φοιτήτριες (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, τα τελευταία χρόνια το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, σε μια προσπάθεια να επιβραβεύσει τους άριστους φοιτητές του, θέσπισε την «Επιβράβευση των καλυτέρων
Φοιτητών/Φοιτητριών» του, σε όλες τις κατηγορίες, μέσω του θεσμού των υποτροφιών και με την ευγενική χορηγία
τραπεζικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων που παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία επέδειξαν υψηλή κοινωνική ευθύνη. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συστηματική προσπάθεια του Τμήματος για την αναβάθμιση των σπουδών, την ανάδειξη της αριστείας και για ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους, που πρωτεύουν και μοχθούν καθημερινά.

ΤΑ ΝΕΑ