Πρόσκληση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα -Kingston University

Το Πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 ετών (μερική φοίτηση) που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης “Master of Science in Networking and Data Communications” (Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων). To Π.Μ.Σ. είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 738/18-05-04 τ. Β΄   όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ: 1881/29-12-2006 τ. Β΄) και πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στο ΤΕΙ Πειραιά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου, με γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Kingston και για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Η προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας είναι από 4 Δεκεμβρίου 2012 έως και τις 21 Ιανουαρίου 2013.
Πληροφορίες: Τμήματα Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, Π. Ράλλη & Θηβών 250, τκ: 12244, Αιγάλεω.
Τηλ:2105381327, Fax:2105451128, e-mail: dcom@teipir.gr, URL: http://dcom.teipir.gr