Η νέα διάρθρωση του Πανεπιστημίου Αθηνών

Νέα διάρθρωση αποκτά από φέτος το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς τα μεμονωμένα τμήματά του εντάχθηκαν πλέον σε 6 σχολές βάσει των προβλέψεων του νέου νόμου πλαισίου.
Ανάλογη διαδικασία αναμένεται να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα όλα τα ιδρύματα.
Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, η νέα δομή του Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνει 6 σχολές και ένα μόνο μεμονωμένο τμήμα (το ΤΕΦΑΑ), που λόγω του αθλητικού αντικειμένου του δεν μπορούσε να ενταχθεί σε άλλη σχολή:
– Φιλοσοφική Σχολή με δώδεκα τμήματα.
– Σχολή Θετικών Επιστημών με επτά τμήματα.
– Θεολογική Σχολή με δύο τμήματα.
– Σχολή Επιστημών Αγωγής, Επικοινωνίας και ΜΜΕ με τρία τμήματα.
– Νομική Σχολή με τρία τμήματα.
– Σχολή Επιστημών Υγείας (Ιατρική Σχολή, Φαρμακευτικό, Οδοντιατρικό, Νοσηλευτικό), με τέσσερα τμήματα.

TA NEA