Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010

Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Τη δεκαπενταετία 1996-2010, οι ελληνικές δημοσιεύσεις τοποθετούνται όλο και καλύτερα
στο διεθνές περιβάλλον: οι συνολικοί δείκτες και η θέση της Ελλάδας διεθνώς αναβαθμίζονται,
η απήχηση των δημοσιεύσεων αυξάνεται και οι επιδόσεις των φορέων βελτιώνονται. H αύξηση
είναι συνεχής μέχρι το 2008, ενώ τη διετία 2009-2010 ο αριθμός των ελληνικών δημοσιεύσεων
παρουσιάζει κάμψη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Tα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ
άλλων, από τη μελέτη με τίτλο “Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010:
Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά”
που δημοσίευσε πρόσφατα online το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη τη μελέτη