Ανατροπές στη διοίκηση της ΠΟΣΔΕΠ

Μείωση των δυνάμεων των παρατάξεων που ασκούσαν τη διοίκηση της ομοσπονδίας των πανεπιστημιακών
(ΠΟΣΔΕΠ) ΚΙΠΑΝ και Αριστερή Μεταρρύθμιση (υποστηρίζονται αντίστοιχα από ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ)
προέκυψε στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν το 11ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας που ολοκληρώθηκε
προχθές. Τις περισσότερες έδρες (10) έλαβε η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων (στηρίζεται απο ΣΥΡΙΖΑ
και ανεξάρτητους) ενώ 8 έδρες έλαβε η Συνεργασία Πανεπιστημιακών και 1 έδρα έλαβε η Πρωτοβουλία Μελών
ΔΕΠ Ιατρικής Αθηνών, που κινείται στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Η ΚΙΠΑΝ έλαβε 6 έδρες έναντι των 8
που είχε ενώ η Αριστερή Μεταρρύθμιση έχασε μία έδρα και έλαβε 4.

ΤΑ ΝΕΑ

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com