Τεχνολόγος τροφίμων στο Ινστιτούτο ελέγχου βιολογικών προϊόντων “Bio Hellas”

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIO HELLAS, ενδιαφέρεται να προσλάβει Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών, με εξειδίκευση στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, για τη θέση του επιθεωρητή – εξωτερικού συνεργάτη στο Νομό Αττικής.

Προσόντα:
• Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων
• Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στο αντικείμενο της Μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.
• Καλή γνώση του νομοθετικού πλαισίου τροφίμων και ποτών.
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο επικοινωνίας.
• Επιθυμητή εμπειρία στο αντικείμενο της βιολογικής γεωργίας.
• Εμπειρία στο χώρο της πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 22000, ISO 9001 κτλ)

Εμπειρία στις πωλήσεις συστημάτων ποιότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: met@bio-hellas.gr
Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι 28/02/2013.

Πηγή