Εξι ομάδες μαθημάτων IB (International Baccalaureate)

Το αναλυτικό πρόγραμμα του IB περιλαμβάνει έξι ομάδες μαθημάτων:
1] Μητρική γλώσσα: Εργα εθνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας που διδάσκονται στη μητρική γλώσσα των μαθητών.
2] Ξένες γλώσσες:Εκμάθηση σύγχρονης ξένης γλώσσας, Λατινικά.
3] Ανθρωπιστικές και Ιστορικο-κοινωνικές επιστήμες: Φιλοσοφία, Ιστορία, Οργάνωση και Διοίκηση, Οικονομικά, Ψυχολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία κ.ά.
4]Πειραματικές επιστήμες:Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Εφαρμοσμένη Χημεία κ.ά.
5] Μαθηματικά: Μαθηματικά σε βασικό αλλά και υψηλό επίπεδο.
6] Μαθήματα επιλογής: Μουσική, Παγκόσμιοι Πολιτισμοί, Εικαστικές Τέχνες, Θέατρο, Κινηματογράφος κ.ά.
Οι μαθητές που παρακολουθούν αυτό το πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα, οπότε διδάσκονται στα αγγλικά – εκτός από τη μητρική γλώσσα και την Ελληνική Ιστορία – συνολικά έξι μαθήματα.
Τρία από αυτά σε υψηλό επίπεδο και τρία σε βασικό. Τα πρώτα καλύπτονται σε 240 διδακτικές ώρες
ενώ αυτά του βασικού επιπέδου σε 150. Παράλληλα, τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να παραδώσουν
μία διπλωματική εργασία – υπό τη μορφή εκτεταμένου δοκιμίου 4.000 λέξεων.

ΤΑ ΝΕΑ