Αυξήθηκαν τα δίδακτρα για Σπουδές Ιατρικής στον Medical University Sofia

Διοικητικά τέλη για υπηρεσίες υποδοχής αλλοδαπών πολιτών: Παράβολο για την υποβολή εγγράφων – 80 λέβα. Παράβολο μετεγγραφής αλλοδαπών φοιτητών από Ανώτατες Ιατρικές Σχολές του εξωτερικού στις ειδικότητες της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο-Σόφια ύψους 200 λέβα με ΦΠΑ.
Τιμή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου για αυτο-προετοιμασία στη βιολογία και τη χημεία – 30,00 λέβα. Π Παράβολο για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Αγγλικά, τη Βιολογία και τη Χημεία – 400 λέβα.
Εκπαίδευση στο Τμήμα Γλωσσών για αλλοδαπούς φοιτητές σε προπαρασκευαστικό έτος στα βουλγαρικά – 3700 ευρώ Εκπαίδευση στο Τμήμα Γλωσσών για αλλοδαπούς φοιτητές σε προπαρασκευαστικό έτος στα αγγλικά – 4800 ευρώ Εκπαίδευση στην «Ιατρική» και την «Οδοντιατρική» στα Βουλγαρικά – 8000 ευρώ ετησίως.
Εκπαίδευση στην «Ιατρική» και την «Οδοντιατρική» στα Αγγλικά – 9000 ευρώ ετησίως. ( ήταν 8000 ευρώ )
Εκπαίδευση στη «Φαρμακευτική» στα Βουλγαρικά – 5000 ευρώ ετησίως.
Εκπαίδευση στη «Φαρμακευτική» στα Αγγλικά – 6000 ευρώ ετησίως.
Εκπαίδευση «Νοσηλευτική» στη Σχολή Δημόσιας Υγείας στη Βουλγαρία – 3000 ευρώ ετησίως.
Εκπαίδευση «Νοσηλευτική» στη Σχολή Δημόσιας Υγείας στα Αγγλικά – 4000 ευρώ ετησίως.