Σπουδές στην Τσεχία

Σήμερα στην Τσεχία λειτουργούν 26 δημόσια πανεπιστήμια  και 46 ιδιωτικά, αριθμός που δείχνει την παράδοση που έχει η χώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι το 1348 ο  αυτοκράτορας Κάρολος Δ’ ίδρυσε πανεπιστήμιο στην Πράγα, το οποίο είναι το αρχαιότερο στην
Κεντρική Ευρώπη, και ονομάζεται Πανεπιστήμιο του Καρόλου προς τιμήν του ιδρυτή του. Η φοίτηση στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι δωρεάν για όλους, εφόσον το πρόγραμμα που παρακολουθούν είναι στην τσεχική γλώσσα. Στην περίπτωση που οι  σπουδαστές επιλέξουν προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα αγγλικά, κάθε ίδρυμα καθορίζει το ετήσιο ύψος διδάκτρων,που συνήθως δεν ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν οι ιατρικές σχολές όπου το κόστος ανεβαίνει έως και στις  13.000 ευρώ. Το κόστος ζωής είναι σχετικά χαμηλό συγκρινόμενο  με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καταλύματα που παρέχονται από το πανεπιστήμιο δεν ξεπερνούν τα 250 ευρώ μηνιαίως ενώ η ενοικίαση σπιτιού ενδέχεται να κοστίζει τα διπλάσια. Συνολικά ένας ξένος σπουδαστής στην  Τσεχία θα πρέπει να υπολογίζει περίπου 1.100 ευρώ ως μηνιαίο  κόστος διαβίωσης.
info
Πρεσβεία Τσεχικής Δημοκρατίας
Τηλ: 210 – 6713755
http://www.mzv.cz/athens/el

πηγή: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ