Σπουδές στη Βουλγαρία

Τα τελευταία χρόνια η επιλογή σπουδών στη Βουλγαρία φαίνεται ότι δεν περνά απαρατήρητη από τους έλληνες σπουδαστές. Στη γειτονική χώρα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ως επί το πλείστον διδάσκονται στη μητρική γλώσσα. Ωστόσο, υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός προγραμμάτων που είναι αγγλόφωνα. Οι έλληνες όπως και οι υπόλοιποι ξένοι σπουδαστές έχουν δύο επιλογές: είτε να παρακολουθήσουν τα αγγλόφωνα τμήματα είτε τα βουλγαρόφωνα. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να κάνουν πριν την έναρξη των επιλεγόμενων προγραμμάτων ένα προπαρασκευαστικό εννέα μηνών (το κόστος κυμαίνεται 2.000 – 3.000 ευρώ) για να μπορέσουν να εξεταστούν σε τεστ γλωσσικής επάρκειας. Αν επιτύχουν, έχουν την δυνατότητα εγγραφής σε ορισμένα πανεπιστήμια με κανονικά δίδακτρα. Οσοι προτιμήσουν τα αγγλόφωνα προγράμματα θα πρέπει να έχουν επάρκεια γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Οσο για τα δίδακτρα, οι ιατρικές – φαρμακευτικές σχολές, τις οποίες επιλέγουν κατά κόρον οι Ελληνες, φτάνουν ώς τα 7.000 ευρώ ετησίως, όταν στις υπόλοιπες σχολές το ετήσιο κόστος δεν ξεπερνά τα 3.500 ευρώ. Στην περίπτωση, που οι έλληνες υποψήφιοι δώσουν κρατικές εξετάσεις στη Βουλγαρία και επιτύχουν, θα πληρώσουν για δίδακτρα έως 550 ευρώ τον χρόνο και για τις ιατρικές σχολές έως 1.500. Το κόστος ζωής στη Βουλγαρία είναι φυσικά χαμηλότερο από αυτό της χώρας μας. Οι σπουδαστές μπορούν να βρουν κατάλυμα που παρέχει το πανεπιστήμιο μέχρι 150 ευρώ τον μήνα ενώ η ενοικίαση διαμερίσματος δεν θα κοστίσει πάνω από 300 ευρώ. Το συνολικό κόστος φοιτητικής διαβίωσης στη γειτονική χώρα δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Περισσότερες πληροφορίες
Πρεσβεία Βουλγαρίας Τηλ: 210 – 6748108

Πηγή: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ