Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά

ενημερωτικό φυλλάδιο του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά,  προκειμένου να ενημερώσετε τους μαθητές για το αντικείμενο των σπουδών και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/fylladio.pdf

Τελαυταία τροποποίηση 9 Ιουνίου, 2009 | 1η Δημοσίευση: 11 Μαΐου, 2009