Τι ζητάει η αγορά στο χώρο της πληροφορικής

Ενδεικτική των ζητούμενων προσόντων στην αγορά στο χώρο της πληροφορικής περιγράφονται στη παρακάτω προκήρυξη με τίτλο:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ»
Υποέργο 1: «Aνάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων».

http://www.gunet.gr/espa/proswpiko/prosklisi-prosopikoy_OpenCourses_Gunet.pdf

Καλοδήμος Δ