Οι εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής δίνουν τους καλύτερους μισθούς! (Infographic)

Από ότι φαίνεται η εταιρείες στον χώρο της πληροφορικής είναι στην κορφή των εταιρειών που δίνουν τον καλύτερο μισθό.
Σύμφωνα με μια λίστα από την Glassdoor που ασχολείται στον τομέα εύρεσης εργασίας οι πιο καλοπληρωμένες δουλειές είναι αυτές που έχουν σχέση με την πληροφορική.
Έτσι εταιρείες όπως το Twitter, το Facebook και το Linkedin δίνουν μισθούς που κατά μέσο όρο ξεπερνάνε τα 6 χιλιάδες δολάρια τον μήνα.

ΟΛΟ το άρθρο: Οι εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής δίνουν τους καλύτερους μισθούς! (Infographic) ~ technewz.gr.

25-Highest-Paying

Leave a Comment

sixteen − 1 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here