Οι μισθοί στον κλάδο της πληροφορικής για το 2020.

Γνωρίζετε ότι ο τομέας της τεχνολογίας είναι ο μοναδικός στον οποίο οι μισθοί και οι παροχές εμφανίζουν ανοδικές τάσεις, χρόνο με τον χρόνο; Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Randstad σχετικά με τους μισθούς και τις παροχές στους επαγγελματίες του ΙΤ, παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αύξηση συγκριτικά με το 2019. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 300 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες με δραστηριότητες σε διάφορους κλάδους όπως παραγωγή λογισμικού, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικά, ναυτιλία, ασφαλιστικά, φαρμακευτικά, βαριά βιομηχανία, τουρισμός, με πλήθος προσωπικού από λίγους έως και πάνω από χίλιους υπαλλήλους.

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς μικτούς μισθούς οι οποίοι αφορούν junior, mid-level και senior θέσεις, σε δεκατετραμηνιαία βάση ετησίως.

Σε περίπτωση που αναζητάτε την επόμενη θέση εργασίας σας, εδώ θα βρείτε όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που χειριζόμαστε στον κλάδο της πληροφορικής.

Εάν πάλι θέλετε να διαβάσετε το πλήρες report με της έρευνας HR trends, μπορείτε να το βρείτε εδώ