Ποιες Σχολές και Τμήματα ιδρύονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (σχέδιο ΑΘΗΝΑ)

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, που κρίθηκε νόμιμο από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ),οι Σχολές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι:
1) Πολιτικών μηχανικών, 2) Μηχανολόγων Μηχανικών, 3) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Υπολογιστών, 4) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 5)Χημικών Μηχανικών, 6) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 7) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, 8)Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και 9) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

περισσότερα για τα τμήματα εδώ

Καλοδήμος Δ