Οι μεταβολές στον αριθμούς των εισακτέων ανά κλάδο. Ακραίες μεταβολές

πατήστε εδώ

Άξια προσοχής είναι:
-η μείωση κατά 35% των θέσεων στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ
-η αύξηση κατά 31% των θέσεων στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ
-η αύξηση κατά 92% των θέσεων στο τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ
– οι τεράστιες αυξήσεις σε όλα τμήματα του Χαρακόπειου Παν.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 60%
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 75%
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 75%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 100%

-οι μεγάλες αυξήσεις σε όλα σχεδόν τμήματα του Παν. Μακεδονίας:

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 121% (!!!)
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 25%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 33%
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 70%
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 27%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 38%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 15%
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 70%

Καλοδήμος Δ.