Σχολές με ειδικό σύστημα εισαγωγής

Επιπέδου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανώτατη Σχολή  Καλών Τεχνών

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές

Αδιαβάθμητες Σχολές

Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης

Ανώτερες Σχολές Χορού

Σχολές Κινηματογράφου – Τηλεόρασης

Ωδεία- Μουσικές Σχολές

Πυροσβεστική Ακαδημία

Τμήμα Πυροσβεστών

Τμήμα Αρχιπυροσβεστών

Σχολές Λιμενικού Σώματος

Σχολή Λιμενοφυλάκων

Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Σχολή Ξεναγών

Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Γραφείων

Τμήμα Στελεχών Οργάνωσης Ψυχαγωγίας (Animateurs)

Στο site της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς αναφέρεται:

Σχολές με ειδικό σύστημα εισαγωγής

Για να εισαχθείς στις ακόλουθες Σχολές θα πρέπει να δώσεις Ειδικές Εξετάσεις. Γενικά θα λέγαμε ότι οι Σχολές αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) στις Σχολές που για να εισαχθείς πρέπει να δώσεις Ειδικές και Πανελλαδικές Εξετάσεις, (π.χ. οι Στρατιωτικές Σχολές.

β) στις Σχολές που για να εισαχθείς πρέπει να δώσεις Ειδικές Εξετάσεις απευθείας στην ίδια τη Σχολή, (π.χ. η Σχολή Καλών Τεχνών) *.

Επειδή όμως από χρονιά σε χρονιά τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, θα σε συμβουλεύαμε να ζητήσεις πληροφορίες από το Σχολείο σου, τις ίδιες τις Σχολές ή το Διαδίκτυο.

* Βέβαια τις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν τις γλιτώνεις, αφού για να πάρεις το απολυτήριο Λυκείου πρέπει να δώσεις Πανελλαδικές.

α) Σε ποιες Σχολές πρέπει να δώσω Ειδικές Εξετάσεις και Πανελλαδικές;
β) Σε ποιες Σχολές πρέπει να δώσω Ειδικές Εξετάσεις απευθείας στην ίδια τη Σχολή;

http://tinyurl.com/nozq8p