Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή στις σχολές των ενστόλων

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.
το σχετικό ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΣΧΟΛΗ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΜΑΘ.ΕΙΔ-Α/ΜΑΘ.ΕΙΔ-Β
870/ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ / 30/ 30/ 20/ 20/
880/ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ 35/ 25/ 20/ 20/
879/ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ 35/ 25/ 20/ 20/
878/ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ 35/ 25/ 20/ 20/
864/ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)/ 30/ 30/ 20/ 20/
862/ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ/ 30/ 30/ 20/ 20/
863/ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ/ 30/ 30/ 20/ 20/
882/ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ/ 20/ 20/ 30/ 30/
876/ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ/ 20/ 20/ 30/ 30/

ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2021 ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΉΤΑΝ 35/35/15/15. Από τα παραπάνω προκύπτει η μείωση της βαρύτητας Μαθηματικών και Ελληνικών σε όλες τις σχολές . Εκεί που ήρθαν τα πάνω κάτω ήταν στο Λιμενικό και την Πυροσβεστική.