ΣΤΗ 224η ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΟ ΕΚΠΑ ΜΕΤΑΞΥ 12.000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ «WEBOMETRICS RANKING WEB OF UNIVERSITIES»

Σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «WebometricsRankingWebofUniversities», η οποία δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2021.  Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το ΕΚΠΑ  βρίσκεται στην 224η  θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων,  στην 48η θέση μεταξύ των 3238 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη και στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης,  μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 249, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 370, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 540 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 626. Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 30.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και Ελληνικά Πανεπιστήμια, και Ιδιωτικοί Φορείς (βλέπε πίνακα 1).

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2021 (β΄ εξάμηνο)

 

RANKING WORLD RANK UNIVERSITY IMPACT RANK* OPENNESS RANK* Excellence Rank*
1 224 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 432 85 226
2 249 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 245 274 312
3 370 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 445 380 450
4 540 UNIVERSITY OF PATRAS (INCL UNIVERSITY OF WESTERN GREECE) 659 372 698
5 626 UNIVERSITY OF IOANNINA 1058 475 675
6 636 UNIVERSITY OF CRETE 1011 400 770
7 838 UNIVERSITY OF THESSALY 1723 510 951
8 987 DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 2138 683 1091
9 992 UNIVERSITY OF THE AEGEAN 1515 871 1200
10 1041 HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS 628 1410 1753
11 1211 ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS 1427 846 1873
12 1266 TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE 2603 884 1515
13 1329 HELLENIC OPEN UNIVERSITY 1333 2084 1699
14 1344 UNIVERSITY OF PIRAEUS 2076 1165 1753
15 1444 AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS 3788 905 1607
16 1625 UNIVERSITY OF MACEDONIA 1875 2093 2156
17 1954 UNIVERSITY OF WEST ATTICA 5997 963 2156
18 2053 UNIVERSITY OF PELOPONNESE 3786 1517 2727
19 2184 IONIAN UNIVERSITY 2030 2398 3348
20 2203 UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA 5359 1476 2590
21 2378 INTERNATIONAL HELENIC UNIVERSITY 5865 1936 2600
22 2389 PANTEION UNIVERSITY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES 2636 2369 3557
23 2439 HELLENIC MEDITERRANEAN UNIVERSITY 9502 1390 2247
24 2739 AMERICAN COLLEGE OF GREECE 3836 3370 3458
25 3081 SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION 4537 3904 3694
26 6040 METROPOLITAN COLLEGE 6154 4723 6650
27 6951 (1) HELLENIC ARMY ACADEMY 12062 6488 5321
28 7224 AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS 3334 6488 6650
29 7770 AEGEAN OMIROS COLLEGE 4141 6488 6650
30 8703 HELLENIC NAVAL ACADEMY 14521 6488 5518
31 9152 AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI 9548 6488 6216
32 9863 ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS 6998 6488 6650
33 10053 CITY UNITY COLLEGE 14581 6488 5782
34 10668 CONSERVATOIRE OF NORTHERN GREECE 8065 6488 6650
35 12212 MEDITERRANEAN COLLEGE 10068 6488 6650
36 12760 AMERICAN FARM SCHOOL THESSALONIKI 10828 6488 6650
37 12792 NEW YORK COLLEGE 10882 6488 6650
38 13816 COLLEGE YEAR IN ATHENS 12165 6488 6650
39 13945 ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY 12323 6488 6650
40 14225 CITY COLLEGE UNIVERSITY OF YORK EUROPE CAMPUS 12678 6488 6650
41 14408 BCA BUSINESS STUDIES 12910 6488 6650
42 14890 AKTO ART & DESIGN 13501 6488 6650
43 15111 HELLENIC AMERICAN EDUCATION CENTER 13797 6488 6650
44 16296 INDEPENDENT SCIENCE & TECHNOLOGY STUDIES 15220 6488 6650
45 16915 HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 15976 6488 6650
46 18589 VAKALO ART & DESIGN COLLEGE 17911 6488 6650
47 18621 ICBS BUSINESS SCHOOL 17949 6488 6650
48 19440 SWISS BUSINESS SCHOOL FOR INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT EDUCATION (ALPINE CENTER) 18870 6488 6650
49 19513 STATE CONSERVATORY OF THESSALONIKI 18954 6488 6650
50 20795 BRITISH HELLENIC COLLEGE 20391 6488 6650
51 21256 DEI COLLEGE 20894 6488 6650
52 21830 INSTITUTION D΄ETUDES FRANCOPHONES 21522 6488 6650
53 22205 AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES 21941 6488 6650
54 22611 ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT 22368 6488 6650
55 23381 RENÉ DESCARTES COLLEGE 23175 6488 6650
56 23381 AMERICAN UNIVERSITY OF ATHENS 23175 6488 6650
57 24144 GREEK BIBLE COLLEGE 23969 6488 6650
58 27014 MBS COLLEGE COLLEGE OF CRETE HERAKLION 26970 6488 6650
59 27017 COLLEGE OF PROFESSIONAL JOURNALISM 26973 6488 6650

 

Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics:

http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 19η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Στην κατάταξη του Ιουλίου εφαρμόζεται για δεύτερη φορά η νέα μεθοδολογία η οποία βασίζεται στη μείωσή των κριτηρίων από τέσσερα σε τρία.  Καταργήθηκε το κριτήριο της «Παρουσίας» (Presence Rank) το οποίο λάμβανε το 5% της συνολικής βαθμολογίας και αφορούσε το συνολικό όγκο περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος όπως αυτή παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.

Πλέον η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια:

  1. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
  2. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.

Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.

  1. Αριστεία (Excellence Rank) 40%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2015-2019 σε 27 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Μεταφέρω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλο το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος. Με το σημαντικό και πολυεπίππεδο έργο τους, συνέβαλλαν αποφασιστικά, στο να θεωρείται το ΕΚΠΑ ένα διεθνώς αναγνωρισμένο “research oriented” Πανεπιστήμιο, στο οποίο αναπτύσσονται σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες υψηλής επίδοσης και αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

πηγή