Σπουδές στη Κύπρο

Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα τρία δημόσια πανεπιστήμια:
-Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://www.ucy.ac.cy/ ),
-Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο (http://www.cut.ac.cy/ ) &
-Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://www.ouc.ac.cy/)
και τέσσερα ιδιωτικά:
-Frederick (http://www.frederick.ac.cy/),
-Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (http://www.euc.ac.cy/),
-Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (http://www.unic-greece.gr/ ) και
-Πανεπιστήμιο Νεάπολης (http://www.nup.ac.cy),
τα οποία προσφέρουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και διδακτορικά (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα). Τα κριτήρια επιλογής στα δημόσια πανεπιστήμια -όπου δίδακτρα καταβάλλονται μόνο σε μεταπτυχιακά (5.000 για όλο τον κύκλο σπουδών) και διδακτορικά- είναι ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΟΧΙ τα μόρια), που υποβάλλεται απευθείας στα πανεπιστήμια τον Ιούλιο (φέτος μέχρι 19 Ιουλίου) . Δεκτοί γίνονται οι Έλληνες υποψήφιοι ως υπεράριθμοι σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των Κυπρίων εισακτέων.
Πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy/fmweb ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου www.cut.ac.cy/studies.
Πλήρης πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μορφή ebook εδώ

Στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου έχουμε δύο φορές αποτελέσματα : Α κατανομή και Β κατανομή. Στη Β κατανομή προκηρύσσονται οι θέσεις επιτυχόντων της Α κατανομής που τελικά επέλεξαν να μην πάνε για δικούς τους λόγους π.χ γιατί πέρασαν σε σχολή της Ελλάδα.  Αίτηση Β κατανομής το 2013 εδώ
Ελάχιστοι Βαθμοί Πρόσβασης για  το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2012:
Βάσεις Α κατανομής 2012:  ucy_1_katanom_Greek_2012
Βάσεις Β κατανομής 2013:ucy_2_katanom_Greek_2012

Η αίτηση εισαγωγής στα δημόσια ΑΕΙ και το Μηχανογραφικό 2013 εδώ
Προσοχή:Η αίτηση να υποβάλλεται μέχρι τις 19 Ιουλίου 2013

Καλοδήμος Δ.