Σε 338 σχολές είχαμε πτώση των βάσεων & σε 96 άνοδο των βάσεων

Σε 125 σχολές είχαμε πτώση μέχρι 1000 μόρια!
Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις 90% της Γενικής Σειράς που είχαμε πτώση βάσεων.

Σε 96 σχολές είχαμε άνοδο των βάσεων.
Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις 90% της Γενικής Σειράς που είχαμε άνοδο βάσεων.

Σε 338 σχολές είχαμε πτώση των βάσεων , σε 96 άνοδο των βάσεων και σε 28 σχολές οι βάσεις έμειναν σταθερές

Καλοδήμος Δ.