Μόνο 2 σχολές του ΕΜΠ έχουν κάνει εξωτερική αξιολόγηση.

Από τα 9 τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ΜΟΝΟ τα 2 έχουν κάνει εξωτερική αξιολόγηση μέχρι σήμερα. Τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχ/κων και Ναυπηγών Μηχ/κων έκαναν εξωτερική αξιολόγηση το 2012 τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του θεσμού.
Τα τμήμα του ΕΜΠ:
Κωδικός/Τμήμα/Πεδίο(α)
225>Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 4
231>Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 4
246>Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ (Αθήνα) 2&4
217>Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) 4
241>Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 4
209>Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 4
229>Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 4
201>Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 4
235>Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 4

ενώ τα μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 θα αρχίσουν 11-11-2013! (η ανακοίνωση εδώ  )

Το ΕΜΠ χάνει τη λάμψη του εδώ και χρόνια με ευθύνη των διοικήσεων του Ιδρύματος.

Ο Διαχειριστής