Γνωρίζω Σχολές & Επαγγέλματα

Last updated on August 30th, 2021 at 04:21 pm

Για να αποφασίσουμε ποια τμήματα θέλουμε πρέπει  πρώτα να τα γνωρίσουμε.

Στην Ελλάδα έχουμε τα 23 παρακάτω πανεπιστήμια:

To κάθε Πανεπιστήμιο αποτελείται από Σχολές και η κάθε σχολή αποτελείται από Τμήματα.
Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις ένα τμήμα είναι μέσα από τον Οδηγό Σπουδών. Τους Οδηγούς Σπουδών μπορείτε να τους αναζητήσετε στα site των  σχολών ή στην παρακάτω διεύθυνση: http://sep4u.gr/sxoles/getos.php?f=(Κωδικός Τμήματος )
π.χ για τον Οδηγό Σπουδών του Φυσικού του ΑΠΘ
http://sep4u.gr/sxoles/getos.php?f=225
 Επειδή ο  Οδηγός Σπουδών είναι αρκετές σελίδες μπορείτε να σχηματίσετε άποψη για μια σχολή με τον εξής τρόπο:  http://sep4u.gr/s(Κωδικός της κάθε σχολής)
 π.χ για το Φυσικό του ΑΠΘ :  http://sep4u.gr/s255/
Τους κωδικούς των τμημάτων μπορείτε να τους δείτε εδώ : http://sep4u.gr/gel-app/
Οι κωδικοί των τμημάτων είναι τριψήφιοι ή τετραψήφιοι. Τετραψήφιους κωδικούς έχουν τα πρώην ΤΕΙ που έγιναν ΑΕΙ και τα νέα τμήματα του 2019.
############################
Για να γνωρίσεις τις σχολές και να τις ταξινομήσεις με πολλούς τρόπους:
http://sep4u.gr/gel-app/
############################
Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα τμήματα του 1ου Επ. Πεδίου
Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα τμήματα του 2ου Επ. Πεδίου
Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα τμήματα του 3ου Επ. Πεδίου
Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα τμήματα του 2ου Επ. Πεδίου
 ############################
Εκτός από τους οδηγούς σπουδών πολύ χρήσιμες είναι και οι εξωτερικές αξιολογήσεις  των Πανεπιστημίων που μπορείτε να τις δείτε εδώ:
http://sep4u.gr/axiologiseis/
 ############################
Για να γνωρίσετε ένα τμήμα θα σας βοηθήσει πολύ να δείτε ένα σχετικό video:
############################
Στην Γ Λυκείου έχουμε 3 Ομάδες Προσανατολισμού: 1]Ανθρωπιστικών Σπουδών 2] Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και 3] Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. H ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας  έχει δύο επιλογές  2α] Θετικών Σπουδών και 2β] Σπουδών Υγείας
Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού το 2021
Όλα τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμονται σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ). Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού  έχει πρόσβαση σε  ένα ΕΠ. Κάθε τμήμα μπορεί να ανήκει σε 1,2,3 ή και 4 ΕΠ.
Τα Επιστημονικά Πεδία είναι τα εξής 4:
1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες.
2ο Επιστημονικό Πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.
3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής.
4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.
Τα τμήματα κάθε ΕΠ στο Μηχανογραφικό 2021 με βάσεις του 2020:
############################
Μηχανογραφικό 2021 Ημ. ΓΕΛ με Βάσεις 2021
mix21v21p1dk
 #############################
############################
Κοινά Τμήματα στο Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2020
Τι πρέπει να γνωρίζω για κάθε τμήμα:
-Με ποιον ή ποιους τρόπους μπορώ να εισαχθώ. Π.χ για τα Παιδαγωγικά μπορώ να εισαχθώ με 4 τρόπους γιατί είναι κοινά σε όλα τα ΕΠ.
-Αν απαιτείται ειδικό ή εδικά μαθήματα. Η πλήρης λίστα με τα τμήματα που απαιτούν Ειδικό  Μάθημα ή προκαταρκτικές  εξετάσεις (ένστολα )  : http://sep4u.gr/sxoles/eidmath.php
-Τα έτη σπουδών. Τα έτη σπουδών είναι 4 ή 5. Εξαιρούνται οι Ιατρικές που έχουν 6 έτη σπουδών. Όλα τα τμήματα Μηχανικών έχουν 5 έτη σπουδών.
-Τις κατευθύνσεις . Καλό θα είναι στο 3ο έτος να υπάρχουν κατευθύνσεις.  http://sep4u.gr/sxoles/katef.php
-Τα μαθήματα που διδάσκονται.
-Την εσωτερική  και (κυρίως)  την εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος.
( http://sep4u.gr/axiologiseis/ )
-Την αξιολόγηση  του τμήματος από  Διεθνείς κατατάξεις  Πανεπιστημίων (University Rankings).
Οι σημαντικότερες είναι:
https://www.topuniversities.com/
-Τα μεταπτυχιακά του τμήματος.
-Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος.
-Τη ζήτηση  των επαγγελμάτων που έχουν οι πτυχιούχοι του τμήματος. Η ζήτηση των επαγγελμάτων μετριέται από έρευνες του ΟΑΕΔ (Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας) , ΕΟΠΠΕΠ, ΕΛΣΤΑΤ, Πανεπιστημίων (π.χ. ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΔΠΘ) , εργατικών ενώσεων (π.χ. ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕΕ, ΚΕΜΕΤΕ), εργοδοτικών οργανώσεων (π.χ. ΣΕΒ), Διεθνών Οργανισμών  (cedefop, ΟΟΣΑ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΕΕ) ,  διεθνών εταιριών (π.χ.  McKinsey, Endeavor, Adecco, Randstad, PwC, Careercast, USNews)
Διεθνείς κατατάξεις επαγγελμάτων
https://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings

Πρώτα βρίσκω πού θέλω να πάω και μετά πώς θα φτάσω στον προορισμό

 
  more
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com