ΕΠΑΛ 2021-2022

Σχολικό Έτος 2021-2022

Γνωρίστε τα ΕΠΑΛ – Υπουργείο Παιδείας

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2020-2021. https://sep4u.gr/fek/fek_2021_2545b.pdf

Ενημέρωση σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
epal_eg2018_177399

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α ́ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β ́ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α ́ 83)
fek_2018_2187b.pdf

Γ ΕΠΑΛ
Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020.
fek_2021_2140b.pdf

Ώρες ανά τάξη:
Α ΕΠΑΛ: Γενικής Παιδείας : 22ω, Μαθήματα Προσανατολισμού 6ω και Μαθήματα Επιλογής 6ω. Σύνολο 35ω.
Β ΕΠΑΛ: Γενικής Παιδείας : 12ω,  Μαθήματα Τομέα 23ω . Σύνολο 35ω.
Γ ΕΠΑΛ: Γενικής Παιδείας : 12ω,  Μαθήματα Ειδικότητας 23ω . Σύνολο 35ω.

ΤΟΜΕΙΣ Β’ ΕΠΑ.Λ.:
(1) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(2) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
(3) Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(4) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
(5) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(6) Τομέας Μηχανολογίας
(7) Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
(8) Τομέας Πληροφορικής
(9) Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Ειδικότητες Γ’ ΕΠΑΛ:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:
(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Γραφικών Τεχνών
(β) Αργυροχρυσοχοΐας
(Υ) Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
(στ) Επιπλοποιίας -Ξυλογλυπτικής

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
(γ) Τεχνικός Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
(δ) Τεχνικός Οχημάτων (ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων αντιστοιχεί προς
τις ειδικότητες:
(α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Τομέας Πληροφορικής αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Βοηθός Νοσηλευτή
(β) Βοηθός Ιατρικών -Βιολογικών Εργαστηρίων
(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
(ζ) Βοηθός Φαρμακείου
(η) Αισθητικής Τέχνης
(θ) Κομμωτικής Τέχνης

Τμήματα ανά Τομέα. Εξήγηση πίνακα : Οι υποψήφιοι  από το Τομέα Μηχανολογίας  μπορούν να διεκδικήσουν 43+28=71 Τμήματα.  

Με το ΦΕΚ 2827Β/ .5 Ιουλίου 2019 ρυθμίζεται το ποσοστό των θέσεων σε Τμήματα και Σχολές συναφείς ή αντίστοιχες με τους τομείς των ΕΠΑΛ και διαμορφώνεται ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν 36 Ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016.

Οι μαθητές και μαθήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν Απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης, όσοι και όσες το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου και κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη συμμετοχή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», το οποίο διαρκεί εννέα (9) μήνες, οι μαθητευόμενοι/ες λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, η οποία έχει καθοριστεί στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Υλικό του ΙΕΠ για τα ΕΠΑΛ

Υλικό του ΙΕΠ για τα ΕΠΑΛ
http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/katalogos-ylikoy-iep
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/13

Βάσει του Νόμου 4386/2016 και της σχετικής Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016), από το σχολικό έτος 2016-2017 οι Τομείς που λειτουργούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι οι ακόλουθοι:

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

Τελευταία τροποποίηση 3 Ιουνίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 4 Αυγούστου, 2021 8:56