ΕΠΑΛ 2022-2023

Σχολικό Έτος 2022-2023

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2022-2023 fek_2022_3201b

Μαθητεια για Mαθητες ΕΠΑΛ_sep4u

Οι μαθητές και μαθήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν Απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης, όσοι και όσες το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου και κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη συμμετοχή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», το οποίο διαρκεί εννέα (9) μήνες, οι μαθητευόμενοι/ες λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, η οποία έχει καθοριστεί στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΕΠΑΛ 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΕΠΑΛ 2022-2023

Ώρες ανά τάξη:
Α ΕΠΑΛ: Γενικής Παιδείας : 22ω, Μαθήματα Προσανατολισμού 6ω και Μαθήματα Επιλογής 6ω.
Σύνολο 35ω.
Β ΕΠΑΛ: Γενικής Παιδείας : 12ω,  Μαθήματα Τομέα 23ω . Σύνολο 35ω.
Γ ΕΠΑΛ: Γενικής Παιδείας : 12ω,  Μαθήματα Ειδικότητας 23ω . Σύνολο 35ω.

ΤΟΜΕΙΣ Β’ ΕΠΑ.Λ.:
(1) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(2) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
(3) Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(4) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
(5) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(6) Τομέας Μηχανολογίας
(7) Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
(8) Τομέας Πληροφορικής
(9) Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Ειδικότητες Γ’ ΕΠΑΛ:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:
(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Γραφικών Τεχνών
(β) Αργυροχρυσοχοΐας
(Υ) Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
(στ) Επιπλοποιίας -Ξυλογλυπτικής

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
(γ) Τεχνικός Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
(δ) Τεχνικός Οχημάτων (ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων αντιστοιχεί προς
τις ειδικότητες:
(α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Τομέας Πληροφορικής αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Βοηθός Νοσηλευτή
(β) Βοηθός Ιατρικών -Βιολογικών Εργαστηρίων
(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
(ζ) Βοηθός Φαρμακείου
(η) Αισθητικής Τέχνης
(θ) Κομμωτικής Τέχνης

Υλικό του ΙΕΠ για τα ΕΠΑΛ
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/13

Βάσει του Νόμου 4386/2016 και της σχετικής Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016), από το σχολικό έτος 2016-2017 οι Τομείς που λειτουργούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι οι ακόλουθοι:

Πανελλαδικές /Μηχανογραφικό

Βάσεις και πληροφορίες για κάθε Τμήμα 

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2022
pe22_mixanografiko_epal

Κοινές Σχολές σε όλους Τομείς  με Βάσεις 2022:
pe22_mixanografiko_epal_koinos

pe22_mixanografiko_epal_oik

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 2022-23- FEK-2022-Tefxos B-03876

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2023-2024.
το ΦΕΚ :fek_20230202971

Τμήματα ανά Τομέα. Εξήγηση πίνακα : Οι υποψήφιοι  από το Τομέα Μηχανολογίας  μπορούν να διεκδικήσουν 42+28=70 Τμήματα.  

 

 

Με το ΦΕΚ 2827Β/ .5 Ιουλίου 2019 ρυθμίζεται το ποσοστό των θέσεων σε Τμήματα και Σχολές συναφείς ή αντίστοιχες με τους τομείς των ΕΠΑΛ και διαμορφώνεται ως εξής:

– Σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.
– Σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
– Σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β’ 1904 και Β’ 1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε.

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς

 

Τελευταία τροποποίηση 12 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 22 Ιουλίου, 2022 11:31