ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
Κωδικός : 1004
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1
ΕΒΕ (2022) : 10.45
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.pms.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/411949/2022
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[ΒΥ] Βασικές Αρχές Ναυτιλίας και Λιμένων
[ΒΥ] Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
[ΒΥ] Διαχείριση Θαλάσσιας Ρύπανσης
[ΒΥ] Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
[ΒΥ] Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο
[ΒΥ] Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
[ΒΥ] Διοικητική Λογιστική
[ΒΥ] Εισαγωγή στην Μικροοικονομική
[ΒΥ] Ιστορία Διεθνών Σχέσεων 19ος -20ος Αιώνας
[ΒΥ] Λιμενικός Σχεδιασμός και Πολιτική
[ΒΥ] Μαθηματικά για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
[ΒΥ] Μακροοικονομική
[ΒΥ] Μάρκετινγκ με Έμφαση σε Ναυτιλία και Λιμένες
[ΒΥ] Ναυτιλιακή Οικονομική
[ΒΥ] Οικονομική των Λιμένων
[ΒΥ] Οικονομική των Μεταφορών
[ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
[ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
[ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
[ΒΥ] Παγκόσμια Ιστορία: Θαλάσσιο Εμπόριο και Διεθνής Πολιτική
[ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
[ΒΥ] Πληροφορική
[ΒΥ] Ποσοτικές Μέθοδοι
[ΒΥ] Στατιστική
[ΒΥ] Στοιχεία Αστικού Δικαίου
[ΒΥ] Χρηματοοικονομική Διοίκηση
[ΒΥ] Χρηματοοικονομική Λογιστική
[ΒΥ] Ωκεανογραφία
---------------------------------

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4589/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές, Αγαπητές/οί φίλες και φίλοι,

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα νεοσύστατο Τμήμα, του οποίου η λειτουργία ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το νέο αυτό Τμήμα έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα Τμήματα του ΕΚΠΑ, προσφέροντας ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας, στο γνωστικό του αντικείμενο, και φιλοδοξεί :
-να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν σαν διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών.
-να εντοπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να αναπτύξει την έρευνα στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα, πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.
-να αναπτύξει τη διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα αξιοποιώντας τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνή προσανατολισμό.
Αποστολή του είναι η υψηλής ποιότητας επιστημονική εκπαίδευση, η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, η παραγωγή καινοτόμου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η σύνδεσή τους με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συνδέονται με τους λιμένες και τη ναυτιλία. Εξειδικεύεται έτσι στον διεπιστημονικό τομέα της ναυτιλίας και των μεταφορικών συστημάτων καθώς και σε ένα ευρύτερο πλέγμα γνωστικών αντικειμένων άρρηκτα συνδεδεμένων με τον ναυτιλιακό κλάδο.
Το προσεχτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών του επιδιώκει τη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικών με τις βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων του γνωστικού του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα προσφέρει μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, στη χρηματοοικονομική, στο μάρκετινγκ, τη λογιστική, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τις ποσοτικές μεθόδους και το ναυτικό δίκαιο, την οργάνωση και διοίκηση λιμένων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, την υποστήριξη (logistics) λιμένων και ναυτιλίας, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών και πλήθος άλλων μαθημάτων περί τους λιμένες και τη ναυτιλία, τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας, όπως σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων, αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών, όπως αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.
Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας

Η διάρθρωση των μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και έτος εξάμηνο αναπτύσσεται ακολούθως:
✔ 1ο έτος: κατά το 1o (Α’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/της οφείλει να παρακολουθήσει πέντε (5) υποχρεωτικά
μαθήματα, όπως και κατά το 2o (Β’ – εαρινό) εξάμηνο, πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα.
✔ 2ο έτος: κατά το 3o (Γ’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/της οφείλει να παρακολουθήσει πέντε (5) υποχρεωτικά
μαθήματα, όπως και κατά το 4o (Δ’ – εαρινό) εξάμηνο, πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα.
✔ 3ο έτος: κατά το 5o (Ε’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/της οφείλει να παρακολουθήσει τέσσερα (4) υποχρεωτικά
μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου, ενώ κατά
το 6o (ΣΤ’ – εαρινό) εξάμηνο, δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής από το σύνολο των
προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου.
✔ 4ο έτος: κατά το 7o (Ζ’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/της οφείλει να παρακολουθήσει δύο (2) υποχρεωτικά
μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής, ενώ κατά το 8o (Η’ – εαρινό) εξάμηνο, πέντε (5) μαθήματα επιλογής από το
σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου.
Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει επιπροσθέτως στις/στους φοιτήτριες/τες τη δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής
σε Πρακτική Άσκηση, κατά το 6ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση παρέχει έξι (6) πιστωτικές μονάδες
(ECTS), αντιστοιχεί σε ένα μάθημα επιλογής και συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Πτυχίου. Περισσότερες πληροφορίες
για την Πρακτική Άσκηση δίδονται στη συνέχεια στη σχετική ενότητα, ενώ αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στο σχετικό
Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας.
Ως προς τα Αγγλικά Ι και ΙΙ, οι φοιτήτριες/τες που κατέχουν πτυχίο αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο proficiency, σύμφωνα
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στο αντίστοιχο πλαίσιο αναγνώρισης του ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής από το
μάθημα Αγγλικά Ι. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Πρόγραμμα Σπουδών πρώτου κύκλου δύναται να
περιλαμβάνει μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (άρθρο 34, παρ. 8, του Ν. 4115/2013, σε τροποποίηση του
άρθρου 32, παρ. 4, του Ν. 4009/2011).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com