ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Κωδικός : 1302
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 1,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 8.34
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://sp.duth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412558/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Περισσότερα: https://sep4u.gr/michanografiko1ep/