ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Κωδικός : 1434
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Site: http://env.uth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&3&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15595
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9385
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 101
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 100
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 80
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 81
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 14110
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13400
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 10
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Παρουσίαση του Τμήματος

ppt2.uth.perivalontos.sep4u

Τελαυταία τροποποίηση 4 Ιουλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 11 Ιουνίου, 2019