ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Κωδικός : 1434
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επ. Πεδίο/α: 2,3,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 8.34
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://env.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/411781/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Παρουσίαση του Τμήματος

ppt2.uth.perivalontos.sep4u