Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΟΠΑ) (150)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 150
Ίδρυμα: ΟΠΑ
Site: https://www.dept.aueb.gr/deos
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2024) : 12.47
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18380
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 15170
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 134
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 134
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 108
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 108
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 19140
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13540
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 13
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονοµία
# Διεθνής Οικονοµική και Χρηµατοδοτική
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Εφαρμογές Πληροφορικής
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Ι
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ι
[1] [ΒΥ] Οικονομικό Δίκαιο
[1] [ΒΥ] Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
[1] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Λογιστική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική Ι
[2] [ΒΥ] Στατιστική
[2] [ΒΥ] Χρηματοδοτική
[3] [ΒΥ] Αγγλικά ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] Μακροοικονομική ΙΙ
[3] [ΒΥ] Μικροοικονομική ΙΙ
[3] [ΒΥ] Οικονομετρία Ι
[3] [ΒΥ] Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε
[3] [ΒΥ] Φορολογικές Πολιτικές
[4] [ΒΥ] Αγγλικά IV
[4] [ΒΥ] Διεθνής Οικονομική
[4] [ΒΥ] Ευρωπαϊκό Δίκαιο
[4] [ΒΥ] Μακροοικονομική ΙΙΙ
[4] [ΒΥ] Μικροοικονομική ΙΙΙ
[5] [ΒΥ] Αγγλικά V-Επιχειρησιακή Ορολογία
[5] [ΒΥ] Δημόσια Οικονομική
[5] [ΒΥ] Διεθνείς Οργανισμοί
[5] [ΒΥ] Θεωρία Παιγνίων και εφαρμογές
[5] [ΒΥ] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
[5] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙΙ
[5] [ΒΥ] Συγκριτική Πολιτική
[5] [ΒΥ] Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική)
[6] [ΒΥ] Αγγλικά VI - Επιχειρησιακή Αλληλογραφία
[6] [ΒΥ] Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική
[6] [ΒΥ] Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
[6] [ΒΥ] Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.
[6] [ΒΥ] Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε
[6] [ΒΥ] Οικονομετρικές Εφαρμογές
[6] [ΒΥ] Οικονομικά του Περιβάλλοντος
[6] [ΒΥ] Οικονομική Ανάπτυξη
[7] [ΒΥ] Αποτίμηση Χρεογράφων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
[7] [ΒΥ] Διεθνής Οικονομία και Κοινωνία
[7] [ΒΥ] Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού
[7] [ΒΥ] Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
[7] [ΒΥ] Θεωρία και Πολιτική Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων
[7] [ΒΥ] Μαρξιστική Οικονομική Ι
[7] [ΒΥ] Οικονομική της Εργασίας
[7] [ΒΥ] Οργάνωση και Εποπτεία Αγορών
[8] [ΒΥ] Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές (Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου)
[8] [ΒΥ] Κοινωνική Πολιτική στις Χώρες της Ε.Ε.
[8] [ΒΥ] Νομικές Πτυχές Ρυθμιστικών Πολιτικών
[8] [ΒΥ] Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.
[8] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.
---------------------------------

Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος:
-Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και
-Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.

Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
161 -ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 1&4 13.00 18805 530 151 0 4 20 εδώ Inf Math OS
355 -ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 1&4 13.00 17560 600 154 0 4 10 εδώ Inf Math OS
179 -ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1&4 10.84 17140 580 165 0 4 10 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 470 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1665 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2010 - 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

 Επαγγελματική απασχόληση

Οι απόφοιτοι των τμημάτων δύνανται να βρουν εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.  Ειδικότερα:

1. Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άμυνας κτλ.

2. Διεθνείς Οργανισμοί: Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά.

3. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP).  Το κέντρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

4. Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες), Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες, πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας».  Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, αναδιανομή εισοδήματος και πολιτικές αποκέντρωσης.

5. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός, απολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα κτλ).

6Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποβολή Προτάσεων (καταγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών που θα ακολουθηθούν, πορεία υλοποίησης συγκεκριμένου προγράμματος, σύνταξη προϋπολογισμών, διαδικασία υποβολής πρότασης και απαραίτητα δικαιολογητικά, επαφές με φορείς χρηματοδότησης).

7. Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές.

8. Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ

9.      Μ.Μ.Ε.

10.    Πολιτικοί αναλυτές, Σύμβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας.

11. Ως Εκπαιδευτικοί στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο κλάδο ΠΕ80

Πολλοί ενδιαφερόμενοι για το διπλωματικό σώμα προτιμούν αυτά τα τμήματα. Nα διευκρινίσουμε ότι στη Διπλωματική Ακαδημία μπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου εφόσον περάσουν με επιτυχία τα έξι μαθήματα των εξετάσεων. Όμως , οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, διότι στο πρόγραμμα των σπουδών τους περιλαμβάνονται τα μαθήματα που εξετάζονται στις εξετάσεις της Ακαδημίας

* Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο εάν επιλέξουν την κατεύθυνση «Διεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Πυλώνας». Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τμήμα ΔΕΣ του Παν. Πειραιά για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε 44 μαθήματα εκ των οποίων τα 24 μαθήματα είναι υποχρεωτικά (4ωρα εβδομαδιαίως) με 5ects στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο και 20 μαθήματα επιλογής (3ωρα εβδομαδιαίως) με 6ects στο 5ο, 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο. Δεν ισχύει αυτό που αναφέρεται στο video για τον αριθμό των μαθημάτων . Τα 64 μαθήματα είναι με το παλιό πρόγραμμα σπουδών. Το νέο (από 2017-2018) έχει 44 μαθήματα.

Τελευταία τροποποίηση 4 Ιουλίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 25 Ιανουαρίου, 2017 14:24

Τελευταία τροποποίηση 30 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016 9:27