Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΟΠΑ) (150)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 150
Ίδρυμα: ΟΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.2
ΕΒΕ (2023) : 12.52
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.dept.aueb.gr/deos
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2016/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 30
Κατευθύνσεις:
# Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονοµία
# Διεθνής Οικονοµική και Χρηµατοδοτική
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] Αγγλικά IV
[5] [ΒΥ] Αγγλικά V-Επιχειρησιακή Ορολογία
[6] [ΒΥ] Αγγλικά VI - Επιχειρησιακή Αλληλογραφία
[3] [ΒΥ] Αγγλικά ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] Αποτίμηση Χρεογράφων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
[6] [ΒΥ] Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική
[5] [ΒΥ] Δημόσια Οικονομική
[8] [ΒΥ] Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές (Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου)
[5] [ΒΥ] Διεθνείς Οργανισμοί
[6] [ΒΥ] Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
[7] [ΒΥ] Διεθνής Οικονομία και Κοινωνία
[4] [ΒΥ] Διεθνής Οικονομική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις
[6] [ΒΥ] Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.
[4] [ΒΥ] Ευρωπαϊκό Δίκαιο
[7] [ΒΥ] Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού
[1] [ΒΥ] Εφαρμογές Πληροφορικής
[7] [ΒΥ] Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
[7] [ΒΥ] Θεωρία και Πολιτική Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων
[5] [ΒΥ] Θεωρία Παιγνίων και εφαρμογές
[5] [ΒΥ] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
[8] [ΒΥ] Κοινωνική Πολιτική στις Χώρες της Ε.Ε.
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Ι
[5] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική Ι
[3] [ΒΥ] Μακροοικονομική ΙΙ
[4] [ΒΥ] Μακροοικονομική ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] Μαρξιστική Οικονομική Ι
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ι
[3] [ΒΥ] Μικροοικονομική ΙΙ
[4] [ΒΥ] Μικροοικονομική ΙΙΙ
[8] [ΒΥ] Νομικές Πτυχές Ρυθμιστικών Πολιτικών
[3] [ΒΥ] Οικονομετρία Ι
[6] [ΒΥ] Οικονομετρικές Εφαρμογές
[6] [ΒΥ] Οικονομικά του Περιβάλλοντος
[6] [ΒΥ] Οικονομική Ανάπτυξη
[7] [ΒΥ] Οικονομική της Εργασίας
[1] [ΒΥ] Οικονομικό Δίκαιο
[7] [ΒΥ] Οργάνωση και Εποπτεία Αγορών
[8] [ΒΥ] Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.
[8] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.
[3] [ΒΥ] Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε
[2] [ΒΥ] Στατιστική
[5] [ΒΥ] Συγκριτική Πολιτική
[1] [ΒΥ] Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
[5] [ΒΥ] Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική)
[3] [ΒΥ] Φορολογικές Πολιτικές
[2] [ΒΥ] Χρηματοδοτική
[1] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Λογιστική
---------------------------------

Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος:
-Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και
-Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.

Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
161 -ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 1,4 13.24 18805 530 151 0 4 20 εδώ Inf Math OS
355 -ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1,4 13.24 17560 600 154 0 4 10 εδώ Inf Math OS
179 -ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1,4 11.04 17140 580 165 0 4 10 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 470 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1665 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

 Επαγγελματική απασχόληση

Οι απόφοιτοι των τμημάτων δύνανται να βρουν εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.  Ειδικότερα:

1. Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άμυνας κτλ.

2. Διεθνείς Οργανισμοί: Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά.

3. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP).  Το κέντρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

4. Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες), Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες, πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας».  Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, αναδιανομή εισοδήματος και πολιτικές αποκέντρωσης.

5. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός, απολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα κτλ).

6Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποβολή Προτάσεων (καταγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών που θα ακολουθηθούν, πορεία υλοποίησης συγκεκριμένου προγράμματος, σύνταξη προϋπολογισμών, διαδικασία υποβολής πρότασης και απαραίτητα δικαιολογητικά, επαφές με φορείς χρηματοδότησης).

7. Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές.

8. Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ

9.      Μ.Μ.Ε.

10.    Πολιτικοί αναλυτές, Σύμβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας.

Πολλοί ενδιαφερόμενοι για το διπλωματικό σώμα προτιμούν αυτά τα τμήματα. Nα διευκρινίσουμε ότι στη Διπλωματική Ακαδημία μπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου εφόσον περάσουν με επιτυχία τα έξι μαθήματα των εξετάσεων. Όμως , οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, διότι στο πρόγραμμα των σπουδών τους περιλαμβάνονται τα μαθήματα που εξετάζονται στις εξετάσεις της Ακαδημίας

* Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο εάν επιλέξουν την κατεύθυνση «Διεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Πυλώνας». Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τμήμα ΔΕΣ του Παν. Πειραιά για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε 44 μαθήματα εκ των οποίων τα 24 μαθήματα είναι υποχρεωτικά (4ωρα εβδομαδιαίως) με 5ects στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο και 20 μαθήματα επιλογής (3ωρα εβδομαδιαίως) με 6ects στο 5ο, 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο. Δεν ισχύει αυτό που αναφέρεται στο video για τον αριθμό των μαθημάτων . Τα 64 μαθήματα είναι με το παλιό πρόγραμμα σπουδών. Το νέο (από 2017-2018) έχει 44 μαθήματα.