ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
Κωδικός : 1517
Ίδρυμα: ΠΑΠΕΛ
Site: https://pda.uop.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1&2&3&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 13925
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9300
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 141
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 140
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 112
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 112
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 17450
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13090
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 14
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Τ.Π.Ψ.Τ.) με έδρα το Ναύπλιο, ανήκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει ως αποστολή :

 1. Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά, καλλιτεχνικά και τεχνολογικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τεχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Η Performance, (παράσταση ή εγκατάσταση), ως κατ’εξοχήν πεδίο καινοτομίας στις τέχνες, βρίσκεται στο επίκεντρο των καλλιτεχνικών, θεωρητικών, τεχνολογικών και μεθοδολογικών μαθημάτων που προσφέρονται στο Τμήμα.
 2. Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν καλλιτεχνικά έργα, εφαρμογές και δράσεις.
 3. Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοικείωση με τη χρήση της τεχνολογίας που απαιτείται για τις καλλιτεχνικές εφαρμογές στους παραπάνω θεματικούς τομείς.
 4. Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία καλλιτεχνικών αντικειμένων και των καλλιτεχνικών τεχνολογικών εφαρμογών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στο πλαίσιο της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.

Τα πεδία καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών στα οποία εστιάζουν οι σπουδές στο Τμήμα, είναι τα εξής :

 • Σκηνοθεσία και Επιτέλεση
 • Ψηφιακή επιτέλεση και τέχνες
 • Χρήση λογισμικών συστημάτων και τεχνολογίας ψηφιακών τεχνών
 • Χορός και Επιτέλεση
 • Φως, ήχος, σκηνογραφία και νέες τεχνολογίες (Σχεδιασμός και υλοποίηση)
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακού υλικου (Ψηφιακή εμψύχωση, Εικονική / Μικτή Πραγματικότητα, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια).
 • Ψηφιακές εφαρμογές στη Σκηνοθεσία και την Υποκριτική.
 • Θεωρία της επιτέλεσης και κοινωνικές εφαρμογές (ενδεικτικά: ανθρωπολογία του θεάτρου, ακτιβισμός, διαδραστικό και διαδικτυακό θέατρο, φεμινιστική και queer θεωρία, εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημόσιος χώρος, μουσεία.)
 • Δραματουργία της Επιτέλεσης / Δημιουργική γραφή /       Ψηφιακή αφήγηση / Ψηφιακές εκδόσεις.

Οι σπουδές στα αντικείμενα αυτά, αντιμετωπίζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και τις παραστατικές τεχνες ως γόνιμο πεδίο σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Κοινό πεδίο αναφοράς, η Performance, ως διυποκειμενική εμπειρία και κατασκευή εξετάζεται είτε ως διδικασία παράστασης, είτε ως αποτέλεσμα σύνθεσης και υλοποίησης εγκατάστασης στο χώρο μέσω της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Στόχος των σπουδών είναι η διερεύνηση του θεωρητικού πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται η Performance αλλά κυρίως τα πεδία των καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών της και της αλληλεπίδρασής της με το κοινωνικό περιβάλλον.

Οι σπουδές στο Τμήμα διακρίνονται σε δύο άτυπες κατευθύνσεις:

 1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την καλλιτεχνική και θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/τριών στον τομέα των παραστατικών τεχνών, εστιάζοντας στην παροχή γνώσης και την πρακτική γύρω από τα πεδία και τις δυνατότητες της σύνδεσής τους με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και τις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης αυτής θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν (σύλληψη, σύνθεση, σκηνοθεσία) ένα επιτελεστικό γεγονός με κέντρο την παράσταση (performance, χορός, εφαρμογές πολυμέσων στο θέατρο κ.α.), υλοποιώντας καινοτόμες προτάσεις στο πεδίο της καλλιτεχνικής έκφρασης και της εκπαίδευσης.

 1. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την καλλιτεχνική, θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των φοιτητών/τριων στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών εστιάζοντας στις δυνατότητες σύνδεσής τους με τις παραστατικές τέχνες. Οι απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης αυτής συνδυάζουν την καλλιτεχνική κατάρτιση με την εμπειρία χρήσης λογισμικών συστημάτων και μηχανημάτων ψηφιακής τεχνολογίας. Επομένως, θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν (σύλληψη, ψηφιακός σχεδιασμός, σύνθεση, σκηνοθεσία, τεχνική υλοποίηση) μία καλλιτεχνική ψηφιακή εφαρμογή (ψηφιακή performance, διαδραστική εγκατάσταση, ψηφιακή σκηνογραφία και φωτισμό, video games και εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακές εκδόσεις κ.α.) αξιοποιώντας τη σύνδεση Performance και ψηφιακών τεχνών στο πεδίο της τεχνολογίας, της καλλιτεχνικής έκφρασης και της εκπαίδευσης.

1. ΦΟΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο ΤΠΨΤ ορίζεται κατ’έτος με σχετική Υπουργική Απόφαση. Για το ακαδημαικό έτος 2019-20 ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε στους 140.

Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο ΤΠΨΤ για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά­πτυξη της έρευνας και των τεχνών και την ικα­νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονες καλλιτεχνικές κατευθύνσεις των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών οι οποίες συνδέονται με την τέχνη, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την κοινωνία. Οι σπουδές που παρέχει, προετοιμάζουν καλλιτέχνες με εξειδίκευση στη σύνδεση των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών μεταξύ τους, την χρήση της τεχνολογίας που αναφέρεται σε αυτά τα αντικείμενα, αλλά και με τις κοινωνικές συνιστώσες. Τα παραπάνω, συνδυάζονται με την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για τη διδασκαλία τους και την εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και συναφείς δράσεις.

Αν και η φυσιογνωμία του Τμήματος είναι κυρίως καλλιτεχνική, οι σπουδές σ’αυτό, παρέχουν επίσης τεχνολογική κατάρτιση. Σε δεύτερο επίπεδο, παρέχεται επίσης θεωρητική κατάρτιση υποβάθρου στα πεδία της θεωρίας των Παραστατικών Τεχνών και της θεωρίας των Ψηφιακών μέσων, της ιστορίας της Τέχνης, και του Κινηματογράφου, καθώς και ευρύτερα της θεωρίας του Πολιτισμού. Παράλληλα, καλλιεργείται η εξοικείωση των σπουδαστών/τριών με βασικές αρχές της Ηθικής της Τεχνολογίας αλλά και της Μεθοδολογίας της Έρευνας, δεδομένου ότι οι φοιτητές/τριες θα κληθούν στο τέλος των σπουδών τους να συντάξουν και να παρουσιάσουν δημόσια, πτυχιακή διάλεξη στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας (καλλιτεχνική ή θεωρητική έρευνα). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκτός από ατομικές και ομαδικές εργασίες (καλλιτεχνικές και θεωρητικές), θα παρουσιάζουν εργασίες τους σε δημόσιους χώρους καλλιτεχνικών δράσεων (θέατρα, εκθέσεις) καθώς και στο διαδίκτυο.

Τέλος, σκοπός του Τμήματος είναι η συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών αλλά και με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσυ όπως το Τμήμα Πληροφορικής. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζεται είτε με την αμοιβαία προσφορά μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, είτε με την πρόβλεψη για από κοινού εκπόνηση πτυχιακών εργασιών.

3. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ.

Οι πτυχιούχοι του ΤΠΨΤ, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και την καλλιτεχνική και τεχνολογική τους εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης ως καλλιτέχνες επιτελεστικών έργων και σχεδιαστές-προγραμματιστές ψηφιακών καλλιτεχνικών εφαρμογών σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τις παραστατικές και τις ψηφιακές τέχνες, όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω, σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.

Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή/και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας το οποίο χορηγείται κατόπιν παρακολούθησης των Ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, όπως αυτά καθορίζονται με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και εξειδικεύονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών. Τέλος, στους αποφοίτους του Τ.Π.Ψ.Τ παρέχεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η ενεργή παρακολούθηση και ολοκλήρωση της φοίτησης στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, αναμένεται να έχει τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές/τριες :

 • Να είναι σε θέση να προάγουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την έρευνα στο πεδίο των Παραστατικών και των Ψηφιακών Τεχνών καθώς και των συναφών επιστημονικών και καλλιτεχνικών τομέων με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνολογίας. Να γνωρίζουν τόσο τη χρήση της τεχνολογίας των ψηφιακών τεχνών όσο και παραδοσιακές και νεωτεριστικές μορφές της πολιτισμικής έκφρασης. Να είναι σε θέση να συνδέουν πολλαπλώς τις Παραστατικές και Ψηφιακές Τέχνες με τις κοινωνικές παραμέτρους, καθώς και με τη διδακτική πράξη σε εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς.
 • Να έχουν τα εφόδια ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις επιστημονικές και καλλιτεχνικές ανάγκες ερευνητικών και καλλιτεχνικών φορέων σχετικών με τις Παραστατικές και Ψηφιακές τέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως ερευνητικά, επιστημονικά και κοινωνικά κέντρα, καθώς και φορείς πολιτισμού (Υπουργείο Πολιτισμού, μουσεία και κέντρα τέχνης, φεστιβαλικούς θεσμούς, θέατρα, θιάσους, κ.α.), φορείς της περιφέρειας, δημοτικές αρχές, ΜΜΕ.
 • Να επεξεργάζονται, να προτείνουν και να υλοποιούν κοινωνικές εφαρμογές καλλιτεχνικών δράσεων παρεμβαίνοντας δημιουργικά σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και χώρους. Να σχεδιάζουν δημιουργικά εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης μέσω των Παραστατικών και των Ψηφιακών Τεχνών για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες δύνανται να απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείμενα:

 • Σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς : Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Ερμηνεία, Σκηνογραφικό σχεδιασμό επιτελεστικών εφαρμογών (Performance χορού και θεάτρου, διαδραστικές παραστάσεις ή εγκαταστάσεις στον σκηνικό και τον δημόσιο χώρο, εφαρμογές οπτικών τεχνών, εφαρμογές πολυμεσικού υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών στις παραστατικές τέχνες).
 • Σε κοινωνικούς φορείς: Υλοποίηση καλλιτεχνικών κοινωνικών παρεμβάσεων μέσω επιτελεστικών εφαρμογών (ενδεικτικά: κοινωνικό θέατρο, ακτιβισμός, χορός και κοινωνία, διαδραστικό και διαδικτυακό θέατρο, performance και δημόσιος χώρος, κ.α..)
 • Σε ιδιωτικούς φορείς ψηφιακών εφαρμογών και καλλιτεχνικούς οργανισμούς : Παραγωγή ψηφιακού υλικου (Ψηφιακή εμψύχωση, Animation, Video game) – υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για τις παραστατικές τέχνες μέσω της χρήσης της απαραίτητης τεχνολογίας (λογισμικά συστήματα και μηχανήματα).
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων.
 • Ψηφιακές εφαρμογές στον φωτισμό, τη σκηνογραφία και τον ήχο (σχεδιασμός και υλοποίηση).
 • Σχεδιασμός ψηφιακών εκθέσεων, εφαρμογές Δημιουργικής Γραφής σε ψηφιακά και επιτελεστικά καλλιτεχνικά έργα, Δραματουργία της Επιτέλεσης, ψηφιακές εκδόσεις.
 • Σε εκπαιδευτικούς φορείς : Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιτεχνικών ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς/ πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της Bologna και συμμορφώνεται πλήρως με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς-Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer Units – ECTS). Η ολοκλήρωση του προγράμματος αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 240 ECTS μονάδες και οδηγεί στην λήψη ενιαίου πτυχιακού τίτλου. Οι σπουδές στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών διαρκούν 8 εξάμηνα.

ΑΤΥΠΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΠΨΤ :

 1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
 2. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Ειδικότερα :

 • ΔΥΟ ΚΟΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
 • ΕΞΙ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 38 μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε :

α) Υποχρεωτικά : (Θεωρία και Εφαρμογές) (ΥΠ) (5 ECTS)

β) Επιλογής (Θεωρία και Εφαρμογές) (ΕΠ) (5 ECTS)

γ) Επιλογής Κατεύθυνσης (Θεωρία και Εφαρμογές) (ΕΠΚ) (6 ECTS)

δ) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (6 ECTS)

την

Πτυχιακή Εξέταση, η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις:

α) Πτυχιακή Εργασία Ι, (θεωρητικού ή καλλιτεχνικού χαρακτήρα) που ολοκληρώνεται με τη συγγραφή της Εργασίας και αντιστοιχεί σε 8 ECTS και

β) Πτυχιακή Εργασία ΙΙ που ολοκληρώνεται με τη Δημόσια Διάλεξη, και αντιστοιχεί σε 8 ECTS.

Έτσι η Πτυχιακή Εξέταση, πιστώνεται με 16 ECTS συνολικά

και την

Πρακτική Άσκηση η οποία πιστώνεται με 8 ECTS συνολικά, και αναλύεται σε ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι και ΙΙ στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών.

Όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους, (Υποχρεωτικά και Επιλογήα) έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και πιστώνονται με 5 ΕCTS.

Όλα τα μαθήματα, από το 3ο έως και το 8ο εξάμηνο είναι μαθήματα εμβάθυνσης και χαρακτηρίζονται από μία κοινή φιλοσοφία η οποία προυποθέτει τον συνδυασμό θεωρίας και πράξης, και διέπει συνολικά την ακαδημαική φυσιογνωμία του Τ.Π.Ψ.Τ. Λόγω του συνδυαστικού τους χαρακτήρα τα μαθήματα πιστώνονται με 6 ΕCTS.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 1-2)

Διδασκαλία κυρίως εισαγωγικών μαθημάτων, κοινών για όλους τους φοιτητές/τριες. Κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει έξι μαθήματα εκ των οποίων τα τρία είναι Υποχρεωτικά, και τα τρία Επιλογής. (6 Χ 5 ECTS = 30 ECTS). Σε αυτή τη φάση των σπουδών προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής το οποίο θα διαμορφώνεται κάθε ακαδημαικό έτος ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών και τη διαθεσιμότητα διδασκόντων. Ειδικά για το ακαδημαικό έτος 2019-20 προσφέρονται συνολικά 16 μαθήματα Επιλογής κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 3-6)

Κάθε διδακτικό εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) περιλαμβάνει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Κατά τη φάση αυτή των σπουδών, όσα μαθήματα έχουν τον χαρακτηρισμό Ι, ΙΙ, ή ΙΙΙ μετά τον τίτλο τους, είναι μεταξύ τους προαπαιτούμενα. Οι φοιτητές/τριες, μπορούν να επιλέξουν μαθήματα ΕΕ από οποιαδήποτε από τις δύο άτυπες κατευθύνσεις. (5 Χ 6 ECTS) = 30 ECTS. Έτσι το κάθε εξάμηνο (μέχρι και το 6ο) αντιστοιχεί σε 30 ECTS

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 7-8)

 Το 7o και το 8ο εξάμηνο είναι αφιερωμένα αποκλειστικά σε μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης εξειδικευμένου χαρακτήρα (τρια ανά εξάμηνο) και στην εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, ενώ στο διάστημα αυτό οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ολοκληρώσουν και την Πρακτική Άσκηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Π.Ψ.Τ.

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ: ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εισαγωγή στις παραστατικές τέχνες : Θεωρία και εφαρμογές  ΥΠ 5
 • Προγραμματισμός και τέχνη Ι ΥΠ 5
 • Ιστορία της Τέχνης : από την Αρχαιότητα στον Διαφωτισμό ΥΠ 5
 • Αγγλικά Ι ΕΠ 5
 • Εισαγωγή στην τεχνολογία ΕΠ 5
 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού ΕΠ 5
 • Εισαγωγή στη Σκηνοθεσία : Θεωρία και εφαρμογές ΕΠ 5
 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών ΕΠ 5.
 • Σώμα, Performance και Ψηφιακά Μέσα: Εισαγωγικές έννοιες ΕΠ 5
 • Εισαγωγή στις οπτικές τέχνες ΕΠ 5

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εισαγωγή στην Επιτέλεση : Θεωρία και εφαρμογές ΥΠ 5
 • Άνθρωπος και Μηχανή ΥΠ 5
 • Μεθοδολογία Ι : Εισαγωγικά στοιχεία για την εκπόνηση γραπτής εργασίας ΥΠ 5
 • Εισαγωγή στην Εικαστική Επιτέλεση ΕΠ 5
 • Υποκριτική: από το θέατρο στην performance ΕΠ 5
 • Προγραμματισμός και τέχνη ΙΙ ΕΠ 5
 • Επιτέλεση και Κοινωνικές Εφαρμογές Ι ΕΠ 5
 • Χορός Ι : Χορός και Τεχνολογία : Εργαλεία σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού ΕΠ 5
 • Το σώμα στις παραστατικές τέχνες : Χορός και Performance ΕΠ 5
 • Εισαγωγή στον σχεδιασμό βίντεο-προβολών στις παρασταστικές τέχνες ΕΠ 5
 • Σκηνογραφία και νοηματοδότηση του χώρου στις παραστατικές τέχνες: εισαγωγικά στοιχεία ΕΠ 5
 • Αγγλικά ΙΙ : Αγγλική ορολογία Παραστατικών Τεχνών ΕΠ 5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Η συνεργασία μεταξύ των τεχνών: Το  σύγχρονο συνολικό έργο τέχνης ΕΠΚ

-Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών Ι  ΕΠΚ

-Μουσική και Performance ΕΠΚ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Πολυμέσα και σκηνοθεσία : Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ

-Περφόρμανς και Χώρος: ο θεατής, ο καλλιτέχνης και ο επιτελεστικός χώρος συνάντησής τους  ΕΠΚ

-Μεθοδολογία ΙΙ: επιστημονική έρευνα και συγγραφή ΕΠΚ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Η Performance στην Ελλάδα ΕΠΚ

-Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών ΙΙ : Σύγχρονες προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση ΕΠΚ

-Τεχνικές σωματικού θεάτρου Ι: Aπό τη Βιομηχανική μέθοδο στο θέατρο της επιτέλεσης ΕΠΚ 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 -Θέατρο της πραγματικότητας: Θεωρία και Εφαρμογές ΕΠΚ

-Θεωρίες φύλου/σεξουαλικότητας και θεατρική πράξη. ΕΠΚ

-Θεωρία Τέχνης και Πολιτισμού ΕΠΚ 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Επιτέλεση, σκηνοθεσία και διαδίκτυο: Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ

-Επιτελεστικές εφαρμογές για παιδιά στην ψηφιακή εποχή ΕΠΚ

-Δραματουργία της Επιτέλεσης ΕΠΚ

-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΠΤ 

-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΠΑ 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές ΙV: ακτιβισμός και δημόσια σφαίρα: Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ

-Σύγχρονη χορογραφία και ψηφιακή σκηνογραφική εγκατάσταση ΕΠΚ

-Συμμετοχική / συλλογική δραματουργία / Ο περφόρμερ δραματουργός : Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ 

-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ ΠΤ

-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΠΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ου / 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

-Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές ΙΙ : από την εθνογραφία της επιτέλεσης στην επιτέλεση της εθνογραφίας ΕΕ 

-Θεωρίες της κίνησης ΕΕ

-Κοινωνιολογία των πολιτισμικών θεσμών και οργανισμών ΕΕ

-Προσωπείο και ψηφιακές εφαρμογές ΙΙ: Υποκριτική: Χειρονομία και ουδέτερη μάσκα ΕΕ   

-Χορός ΙΙΙ : Μεταμοντέρνες Πρακτικές στον Χορό ΕΕ  

-Θέατρο, Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή ΕΕ   

– Σύγχρονη και avant-garde μουσική ΕΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ου / 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

-Προσωπείο και ψηφιακές εφαρμογές Ι : το θεατρικό προσωπείο, από την αρχαιότητα στις ψηφιακές εφαρμογες ΕΕ   

-Χορός ΙΙ : Χορός και Κοινωνία ΕΕ

-Εισαγωγή στην έννοια της Αφήγησης / Σενάριο ΕΕ   

-Πολιτική Φιλοσοφία και τέχνη ΕΕ

-Τεχνικές σωματικού θεάτρου ΙΙ: O ερμηνευτής στον Ανοιχτό Χώρο ΕΕ 

-Προσωπείο και ψηφιακές εφαρμογές ΙΙΙ: Σχεδιασμός / κατασκευή ουδέτερης μάσκας και νέες τεχνολογίες ΕΕ   

-Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές ΙIΙ : Κοινωνικό θέατρο ΕΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2 : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου Ι ΕΠΚ

-Τα Πολυμέσα στις Παραστατικές Τέχνες με έμφαση στη Βίντεο-Τέχνη και Performance Art ΕΠΚ

-Παιδαγωγική των Ψηφιακών Τεχνών Ι: Τέχνες και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση ΕΠΚ 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Εικαστική επιτέλεση Ι : Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ

-Σύγχρονη τέχνη ΕΠΚ

-Εικονική Πραγματικότητα Ι ΕΠΚ 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Ψηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων Ι ΕΠΚ

-Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου ΙΙ ΕΠΚ

-Ψηφιακή τεχνολογία και Ηθική ΕΠΚ

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Ψηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων ΙΙ ΕΠΚ

-Διάχυτα υπολογιστικά συστήματα ΕΠΚ

-Εικονική πραγματικότητα ΙΙ ΕΕ 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Ανάπτυξη εικονικών κόσμων ΕΠΚ

-Η διευρυμένη σκηνογραφία, εικαστική γραφή στις παραστατικές τέχνες ΕΠΚ

-Φωτισμός IΙΙ: Φωτιστικές Εφαρμογές και παρέμβαση στον δημόσιο χώρο ΕΠΚ 

– ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΠΤ 

– ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΠΑ 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Ψηφιακός σχεδιασμός video games ΕΠΚ

-Διαδικτυακές εφαρμογές και Performance.

-Art game και δημόσιος χώρος

-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ ΠΤ

-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ   ΠΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ου / 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

-Εισαγωγή στις ιδιοκατασκευές ΕΕ

-Φωτισμός Ι: Εισαγωγή στο θεατρικό φωτισμό : πρακτικές εφαρμογές ΕΕ

-Ιστορία του κινηματογράφου ΕΕ

-Σκηνογραφία Ι : Θεωρία και εφαρμογές ΕΕ 

-Εκφραστικοί κώδικες και εργαλεία του κινηματογραφικού μοντάζ ΕΕ

– Εικαστική επιτέλεση ΙΙ : Τα εικονικά περιβάλλοντα ως επιτελεστική εμπειρία . Ο performer / ο θεατής. ΕΕ

-Ήχος Ι: Ηχητικός Σχεδιασμός  – Ηχητικά Περιβάλλοντα – Ηχητική επένδυση
εικόνας ή Εικαστική Επένδυση του Ήχου ΕΕ   

-Ιστορία του Πειραματικού Κινηματογράφου ΕΕ   

-Σκηνογραφία ΙΙΙ : Ψηφιακός σχεδιασμός θεατρικής σκηνογραφίας  ΕΕ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ου / 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

-Φιλοσοφία της Τεχνολογίας ΕΕ  

-Φωτισμός ΙΙ : Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Σχέδιο για Φωτισμό και Σκηνογραφία ΕΕ

-Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου ΕΕ 

-Στάδια της παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου ΕΕ 

-Σκηνογραφία ΙΙ : Μορφολογία – Η διαδοχή των Στυλ : Από την Αρχιτεκτονική στο Έπιπλο ΕΕ 

-Επιμέλεια ψηφιακών εκθέσεων και εικονική πραγματικότητα ΕΕ

-Ηχος ΙΙ : Διαδραστικά Συστήματα Ήχου ΕΕ   

-Αρχαιότητα και ψηφιακό περιβάλλον ΕΕ

-Ψηφιακή Δημιουργική γραφή, διαδραστική λογοτεχνία, ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακές εκδόσεις ΕΕ    (6 ECTS)

 

Δικτυακός Τόπος : http://pda.uop.gr

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 7 Ιουνίου, 2019