ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
Κωδικός : 1603
Ίδρυμα: ΔΙΠΑΕ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://logistics.teicm.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο τμήματα  που εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Περισσότερα: https://sep4u.gr/s1603/
http://logistics.teicm.gr/

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

Περισσότερα: https://sep4u.gr/s1063/

http://logistics.aua.gr/

Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχωντου Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
Άρθρο 7 του ΠΔ 174/2006.

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο τοφάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την οργάνωση και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε θέματα εφοδιαστικής. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

α. Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων.

β. Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής υλικών και προϊόντων.

δ. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

το ΦΕΚ

Ελληνική Εταιρεία logistics http://www.eel.gr/
Ελληνική Εταιρεία logistics Βορείου Ελλάδας : http://www.logistics.org.gr/

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 Πανεπιστήμιο Πειραιά
Τμήμα Βιομηχανικής Διοικησης & Τεχνολογίας
ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Κατευθυνση Logistics)
http://www.tex.unipi.gr/master_new/log_new/antikeimo_eidikefseis_log.htm
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Διοικητικής Επιστημης & Τεχνολογίας
MBA International (κατευθυνση Technology, Logistics & Operations)
http://www.imba.aueb.gr/node/119

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΤμημα Διοικησης Επιχειρησεων

ΜΠΣ στη Διοικηση Υπηρεσιών για Στελέχη

http://www.msmfull.aueb.gr/

Συνεργασια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ΕΜΠ

MBA Διοικηση Επιχειρήσεων (Athens MBA)  (κατευθυνση Operations management)

http://athensmba.ntua.gr/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΜΠΣ Διοίκηση Logistics

http://grad-econ.web.auth.gr/del/

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμημα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης

ΜΠΣ Οικονομική & Διοικηση για Μηχανικούς (κατεύθυνση Μηχανική της Διοίκησης)

http://www.fme.aegean.gr/el/metaptukhiako-programma

Περισσότερα για τα Μεταπτυχιακά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
MSc Logistics and Supply Chain Management-Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού
Τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική Γλώσσα.
Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα.
Δίδακτρα: 2000 ευρώ/εξάμηνο +500 ευρώ η Διπλωματική Εργασία

Περιγραφή Μεταπτυχιακού
Ο Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο της Διοίκησης Logistics. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προετοιμάσει τους απόφοιτους σχολών με συναφές αντικείμενο για σταδιοδρομία ως Διευθυντές Logistics, Προγραμματιστές Υλικών/Διευθυντές Αποθεμάτων, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλες τις βιομηχανίες και υπηρεσίες της Ελλάδας.

Προυποθέσεις Εισαγωγής
Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση και Οικονομία, κατεύθυνση: Διοίκηση Υπηρεσιών, εξειδίκευση: Διοίκηση Logistics γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου καθώς και απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Αναλυτικά εδώ

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Logistics Systems: Engineering and Management
Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικά εδώ