Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών (ΠΑΜΑΚ) (161)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 161
Ίδρυμα: ΠΑΜΑΚ
Επ. Πεδίο/α: 1,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 13.13
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.uom.gr/ies
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 35 - ΛΑΤ: 20
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 35
Κατευθύνσεις:
# Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
# Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ III
[6] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[7] [ΒΥ] ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I
[2] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II
[3] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III
[4] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
[8] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ I
[4] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ II
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING
[6] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
[7] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[7] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
[7] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
[6] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
[8] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. I
[8] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. II
[3] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[5] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
[4] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
[7] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
[6] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
[1] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ I
[2] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ II
[8] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΙΣΠΑΝΙΚΑ III
[4] [ΒΥ] ΙΣΠΑΝΙΚΑ IV
[1] [ΒΥ] ΙΤΑΛΙΚΑ I
[2] [ΒΥ] ΙΤΑΛΙΚΑ II
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
[6] [ΒΥ] ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
[8] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[6] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
[6] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[4] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ I
[5] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ II
[6] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[6] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
[2] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
[7] [ΒΥ] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
[2] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ I
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
[2] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (ΕΔΡΑ UNESCO)
[1] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
[7] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
[6] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
161 -ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 1,4 13.24 18805 530 151 0 4 20 εδώ Inf Math OS
355 -ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 1,4 13.24 17560 600 154 0 4 10 εδώ Inf Math OS
179 -ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1,4 11.04 17140 580 165 0 4 10 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 470 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1665 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

 Επαγγελματική απασχόληση

Οι απόφοιτοι των τμημάτων δύνανται να βρουν εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.  Ειδικότερα:

1. Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άμυνας κτλ.

2. Διεθνείς Οργανισμοί: Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά.

3. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP).  Το κέντρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

4. Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες), Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες, πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας».  Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, αναδιανομή εισοδήματος και πολιτικές αποκέντρωσης.

5. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός, απολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα κτλ).

6Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποβολή Προτάσεων (καταγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών που θα ακολουθηθούν, πορεία υλοποίησης συγκεκριμένου προγράμματος, σύνταξη προϋπολογισμών, διαδικασία υποβολής πρότασης και απαραίτητα δικαιολογητικά, επαφές με φορείς χρηματοδότησης).

7. Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές.

8. Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ

9.      Μ.Μ.Ε.

10.    Πολιτικοί αναλυτές, Σύμβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας.

11. Ως Εκπαιδευτικοί στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο κλάδο ΠΕ80

Πολλοί ενδιαφερόμενοι για το διπλωματικό σώμα προτιμούν αυτά τα τμήματα. Nα διευκρινίσουμε ότι στη Διπλωματική Ακαδημία μπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου εφόσον περάσουν με επιτυχία τα έξι μαθήματα των εξετάσεων. Όμως , οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, διότι στο πρόγραμμα των σπουδών τους περιλαμβάνονται τα μαθήματα που εξετάζονται στις εξετάσεις της Ακαδημίας

* Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο εάν επιλέξουν την κατεύθυνση «Διεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Πυλώνας». Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τμήμα ΔΕΣ του Παν. Πειραιά για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε 44 μαθήματα εκ των οποίων τα 24 μαθήματα είναι υποχρεωτικά (4ωρα εβδομαδιαίως) με 5ects στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο και 20 μαθήματα επιλογής (3ωρα εβδομαδιαίως) με 6ects στο 5ο, 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο. Δεν ισχύει αυτό που αναφέρεται στο video για τον αριθμό των μαθημάτων . Τα 64 μαθήματα είναι με το παλιό πρόγραμμα σπουδών. Το νέο (από 2017-2018) έχει 44 μαθήματα.