ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
Κωδικός : 1662
Ίδρυμα: ΕΛΜΕΠΑ
Site: https://www.hmu.gr/ee/
Επ. Πεδίο/α: 2&4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 27 - ΦΥΣ: 27 - ΧΗΜ: 26 - ΜΑΘ: 20
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 16030
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9370
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 188
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 186
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 148
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 152
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18630
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13200
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 19
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4610/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.

Οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ηλεκτρονική με έμφαση στις Τηλεπικοινωνίες, στους Αυτοματισμούς, στα Συστήματα Ελέγχου, στους Υπολογιστές και στην Πληροφορική είναι ραγδαίες, γεγονός που επιβάλλει διαρκή επαφή και προσαρμογή με τις τεχνολογίες αιχμής.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης υψηλής στάθμης στα γνωστικά αντικείμενα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού καθώς και την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εντάσσει την εκπαιδευτική αποστολή του στα πλαίσια διαχρονικής προσπάθειας αναμόρφωσης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του προγράμματος σπουδών του και του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και εναρμόνισής τους με την τρέχουσα πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στο ακαδημαϊκό, τεχνολογικό, επιστημονικό, ερευνητικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό πεδίο.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου επιδιώκει να διατηρεί περίοπτη θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας και στο διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό γίγνεσθαι, καθώς εισάγει σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, ανανεώνει και επικαιροποιεί το πρόγραμμα σπουδών του, διευρύνει, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα και την εξειδίκευση, το επιστημονικό προσωπικό του, καθώς έλκει επιστήμονες και ερευνητές υψηλής στάθμης και εγνωσμένου κύρους και με πολλαπλούς τρόπους εκσυγχρονίζει, αναβαθμίζει και ενισχύει τις υποδομές του με έμφαση στον εργαστηριακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό του, στοχεύοντας διαρκώς στην παραγωγή εκπαιδευτικού, τεχνολογικού και ερευνητικού έργου πολύ υψηλής ποιότητας.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχουν αποκτήσει: α) ολοκληρωμένη εικόνα και πλήρη εξειδίκευση στην επιστήμη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, και β) όλες τις απαραίτητες επιστημονικές-τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες στους τομείς της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, των Αυτοματισμών, των Υπολογιστών, της Πληροφορικής και των Οπτοηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Έτσι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εργαστηριακή εμπειρία τους, είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή/και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 7 Ιουνίου, 2019