Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Κωδικός : 1664
Ίδρυμα: ΕΛΜΕΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.hmu.gr/mta/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 και ακόμα και σήμερα είναι το μοναδικό στον Πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας με γνωστικό αντικείμενο τις τεχνολογίες του ήχου και της μουσικής, καθώς και της επιστήμης της ακουστικής. Επιστημονικά πεδία στα οποία, ενώ παρατηρείται μεγάλη άνθιση, υπάρχει εξίσου μεγάλη έλλειψη σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και μάλιστα σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας είναι ραγδαίες.

Το Τμήμα παρέχει Προπτυχιακό καθώς και, από τον Οκτώβριο 2018, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τον τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής». Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης καταδεικνύεται από την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος η οποία διενεργήθηκε από διεθνούς εμβέλειας Καθηγητές του αντικειμένου, καθώς επίσης και από την επιτυχή σταδιοδρομία μέρους των αποφοίτων του. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο έρευνας, το Τμήμα συνεισφέρει ενεργά στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από πλήθος χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, καθώς και από πληθώρα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά υψηλού κύρους.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.