Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) [180]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
Κωδικός : 180
Ίδρυμα: ΠΑΑΙΓ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕ (2023) : 10.43
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.stt.aegean.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2465/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
[3] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[8] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[8] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
[8] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[5] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[2] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
[8] [ΒΥ] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[2] [ΒΥ] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
[2] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ /ΔΙΑΝΟΜΗΣ (LOGISTICS)
[3] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
[4] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ
[1] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
[4] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
---------------------------------

Το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες. Παράλληλα οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.