Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) [180]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
Κωδικός : 180
Ίδρυμα: ΠΑΑΙΓ
Site: http://www.stt.aegean.gr/
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 10.43
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 16650
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10150
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 234
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 234
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 188
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 204
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 85
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 13690
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9910
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 23
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[3] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[3] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄
[4] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[4] [ΒΥ] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ
[4] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
[5] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ /ΔΙΑΝΟΜΗΣ (LOGISTICS)
[6] [ΒΥ] ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
[7] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[7] [ΒΥ] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
[8] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
[8] [ΒΥ] ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[8] [ΒΥ] ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
---------------------------------

Το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες. Παράλληλα οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 8 Σεπτεμβρίου, 2017