ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 182
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Site: http://www.ill.uoa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 10.06
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 22295
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13170
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 59
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 60
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 54
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 60
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 47
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] Γλωσσική Ανάπτυξη και Γλωσσικές Δυσκολίες
[0] [ΒΥ] Δυσκολίες Προσαρμογής στο σχολείο και την οικογένεια
[0] [ΒΥ] Εξελικτική Ψυχολογία
[0] [ΒΥ] Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία
[0] [ΒΥ] Κοινωνική Ψυχολογία Ι
[0] [ΒΥ] Οικογένεια και Ανάπτυξη
[0] [ΒΥ] Σχολική Ψυχολογία:Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης
[0] [ΒΥ] Ψυχανάλυση και Γλώσσα
[0] [ΒΥ] Ψυχαναλυτικές Θεωρίες Προσωπικότητας Ι
[0] [ΒΥ] Ψυχολογία της Μετανάστευσης
[0] [ΒΥ] Ψυχολογία της Προσωπικότητας
[0] [ΒΥ] Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας: Διά βίου εξέλιξη
[0] [ΒΥ] Ψυχολογία τω Δυσκολιών Μάθησης
[0] [ΒΥ] Ψυχοπαθολογία
[1] [ΒΥ] Βυζαντινή Μουσικολογία
[1] [ΒΥ] Εθνικός κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ
[1] [ΒΥ] Εθνομουσικολογία Ι
[1] [ΒΥ] Ειδική Αγωγή Α΄
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ψυχολογία
[1] [ΒΥ] Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα
[1] [ΒΥ] Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας
[1] [ΒΥ] Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι
[1] [ΒΥ] Ιστορία της Παιδείας
[1] [ΒΥ] Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Οικογένειας
[1] [ΒΥ] Μουσική του εικοστού αιώνα
[1] [ΒΥ] Νεότερη και Σύγχρονη Αισθητική
[1] [ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
[1] [ΒΥ] Παρασημαντική της ψαλτικής τέχνης
[1] [ΒΥ] Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι
[1] [ΒΥ] Σύγχρονη δημοφιλής μουσική:Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
[1] [ΒΥ] Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής Ι
[1] [ΒΥ] Σχολική Ψυχολογία
[2] [ΒΥ] 'Ηχοι και ανατολικά τροπικά συστήματα
[2] [ΒΥ] Αστική Λαϊκή Μουσική
[2] [ΒΥ] Γενική Διδακτική
[2] [ΒΥ] Εθνομουσικολογία ΙΙ
[2] [ΒΥ] Εθνομουσικολογία και μουσική εκπαίδευση
[2] [ΒΥ] εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μουσική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
[2] [ΒΥ] Εξελικτική Ψυχοπαθολογία
[2] [ΒΥ] Η Βενετοκρατία στον Ελλαδικό Χώρο
[2] [ΒΥ] Η Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Μουσικής
[2] [ΒΥ] Η συμφωνική ορχήστρα μετά το 1950
[2] [ΒΥ] Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης II
[2] [ΒΥ] Ιστορία της Νεοελληνικής έντεχνης μουσικής
[2] [ΒΥ] Ιστορική επισκόπηση της βυζαντινής μουσικής
[2] [ΒΥ] Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ
[2] [ΒΥ] Μουσικές της Μεσογείου: Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή
[2] [ΒΥ] Μουσική και Θέατρο: Ζητήματα επιτέλεσης
[2] [ΒΥ] Μουσική και κινηματογράφος. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
[2] [ΒΥ] Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση
[2] [ΒΥ] Πολιτική Φιλοσοφία
[2] [ΒΥ] Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία ΙΙ
[2] [ΒΥ] Πυθαγόεια μαθηματικά μοντέλα στη μουσική
[2] [ΒΥ] Τεχνικές ανάλυσης και σύνθεσης ήχων
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ιταλική Μουσική Ι
[3] [ΒΥ] Θέματα Ιταλικής Ιστορίας και Πολιτισμού
[3] [ΒΥ] Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία Ι
[4] [ΒΥ] Αισθητική της Μουσικής
[4] [ΒΥ] Λεξικολογία-Λεξικογραφία
[4] [ΒΥ] Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία ΙΙ
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Αρχαιολογία και στην ιστορία της τέχνης
[5] [ΒΥ] Θεωρία της Μετάφρασης
[5] [ΒΥ] Ιστορία της Τέχνης
[5] [ΒΥ] Ιστορία της Τέχνης Ι
[5] [ΒΥ] Ιταλικό Δοκίμιο
[7] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Ιταλικής Γλώσσας
[8] [ΒΥ] Λογοτεχνικές Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
[8] [ΒΥ] Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία και το Θεατρικό Έργο του Dario Fo
---------------------------------

Αντίστοιχα Τμήματα

[182][ΑΕΙ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[139][ΑΕΙ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου Ιταλικής Γλώσσας προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985).

Σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 34.

Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985, και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Τελαυταία τροποποίηση 16 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 5 Οκτωβρίου, 2017