Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) [187]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
Κωδικός : 187
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕ (2023) : 10.01
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://dsep.uop.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1477/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[6] [ΒΥ] MANAGEMENT ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
[3] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
[2] [ΒΥ] ΑΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
[5] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
[4] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
[7] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
[8] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ
[6] [ΒΥ] ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (19ος-20ος αι.)
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (19ος-20ος αι.)
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
[7] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
[7] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
[4] [ΒΥ] ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[6] [ΒΥ] ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
[5] [ΒΥ] ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[3] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[5] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[5] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
[5] [ΒΥ] ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
---------------------------------

Φυσιογνωμία
Προπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα συνδυάζει δυο κρίσιμα πεδία πολιτικής μιας σύγχρονης αναπτυγμένης Πολιτείας, αυτά της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε ενιαίο πρόγραμμα σπουδών με δύο κατευθύνσεις. Η διεπιστημονική προσέγγιση, η σφαιρική αντίληψη της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας, η κατανόηση της μεταβολής και η σύζευξη θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής αποτελούν συστατικά της φυσιογνωμίας του Τμήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μαθήματα νέων τεχνολογιών, μεθοδολογίας έρευνας, επικοινωνίας, ιστορίας, οικονομικών και δικαίου.
Στην κατεύθυνση της κοινωνικής πολιτικής το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η θεωρητική, θεσμική και οικονομική ανάλυση του κοινωνικού κράτους, η διοίκηση και αξιολόγηση των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, η πολιτική απασχόλησης, η πολιτική υγείας, οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια, η μετανάστευση, η κοινωνική οικονομία κ.ά. Το στοιχείο της ανάλυσης της διεθνούς εμπειρίας είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατεύθυνσης σε όλα τα παραπάνω πεδία, τα οποία προσεγγίζονται και μέσω της συγκριτικής ανάλυσης πολιτικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.
Στην κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανώτατη εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού, καθώς και στην διά βίου εκπαίδευση. Δίνεται έμφαση στον διεθνή προσανατολισμό και στη σφαιρική αντίληψη με μαθήματα που αφορούν το πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής από το επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής της σε υπερεθνικούς φορείς (Ε.Ε., ΟΟΣΑ, UNESCO) μέχρι το επίπεδο των επιμέρους εκπαιδευτικών θεσμών (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης). Αναλύονται επίσης το ιστορικό και κοινωνιολογικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεωριών και τα σύγχρονα ρεύματα της παιδαγωγικής θεωρίας και των επιστημών της εκπαίδευσης.
Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Διάσταση των σπουδών προσεγγίζοντας τηνκοινωνική πολιτική και την εκπαιδευτική πολιτική σε συσχέτιση με τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές που διαμορφώνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται και η μέγιστη δυνατή εμπλοκή και η πλέον ενεργή συμμετοχή του Τμήματος σε συναφείς δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο ίδιο πλαίσιο, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να συμμετάσχει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός φοιτητών του Τμήματος σε Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας. Στη λογική αυτή ακριβώς εντάσσεται και η ιδιαίτερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από τους φοιτητές.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών με ξεχωριστά μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών, φροντιστήρια και δυο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής.

Επαγγελματικές προοπτικές
Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής παράγει κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι σε θέση να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες, και ιδιαίτερα τα πεδία της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς επίσης και να σχεδιάζει, να εποπτεύει, να υλοποιεί και να αξιολογεί παρεμβάσεις συναφείς προς αυτά τα διεπιστημονικά πεδία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος διαθέτουν τα επιστημονικά εφόδιακαι τις γνώσεις για να απασχολούνται επαγγελματικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε μια σειρά φορέων του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον λεγόμενο τρίτο τομέα ή σε ιδιωτικούς φορείς, ως εξής:

-Ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε φορείς που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν κοινωνική πολιτική σε πεδία, όπως υγεία, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, απασχόληση, μεταναστευτική πολιτική, αντεγκληματική πολιτική, σωφρονιστική, κ.ά.
-Ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης, καθώς και σε φορείς που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν εκπαιδευτική πολιτική, είτε αυτή αφορά στον κεντρικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος, είτε ανά εκπαιδευτική βαθμίδα.
-Ως σχεδιαστές και εφαρμοστές προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σε ειδικούς φορείς(του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα) κατάρτισης και εφαρμογής επιμέρους προγραμμάτων που εστιάζουν σε κοινωνικές παρεμβάσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους, κοινωνικά αποκλεισμένους, ανέργους κ.λπ.) και στην επανένταξη ατόμων (νοσοκομεία, φυλακές, κέντρα απεξάρτησης κ.λπ.).
-Ως σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές εκπαιδευτικών σε ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διοίκησης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
-Ως σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης σε φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, σε φορείς άτυπων ή μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης ή σε φορείς που ασχολούνται με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
-Ως σχεδιαστές και εφαρμοστές πρόσθετου και εναλλακτικού εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού υλικού (έντυπου, ψηφιακού ή οπτικο-ακουστικού) για τις ανάγκες τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων και μη-τυπικών μορφών εκπαίδευσης, με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις της γνώσης ή/και για κοινωνικά προβλήματα.
-Ως ερευνητές, σε δημόσιους (π.χ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) ή ιδιωτικούς φορείς (ιδιωτικά γραφεία μελετών).
Ως μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αποκτήσουν τα πρόσθετα προσόντα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.
εδώ