Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή χωρίς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
2.ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) ΑΠΘ
3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
από το τμήμα του Αγρινίου δεν βγαίνεις Δασολόγος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) ΠΑΝ. ΜΑΚ.
2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
στο τμήμα ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ δεν υπάρχει η ειδική αγωγή.
Στο site του τμήματος της Κορίνθου αναφέρεται:
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης των πτυχιούχων του Τμήματος (ανεξαρτήτως κατεύθυνσης) στην κατηγορία ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων, ώστε να μπορούν να απορροφηθούν ως εκπαιδευτικοί στην τυπική εκπαίδευση. Ήδη σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), έχει λάβει θετική εισήγηση από αυτό και έχει προωθηθεί για τελική υπογραφή στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων”
Αναλυτικά εδώ