Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (188)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 188
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1
ΕΒΕ (2023) : 11.78
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.turkmas.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1743/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/wptmimaup12.php on line 357
---------------------------------

Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 άρχισε τη λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, το οποίο υπάγεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Το νέο Τμήμα έχει δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών και εκείνη των Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Από τις εν λόγω κατευθύνσεις, η των Τουρκικών Σπουδών άρχισε πρώτη να λειτουργεί δεχόμενη φοιτητές, 60 τον αριθμό κατ’ έτος, ενώ στο μέλλον αναμένεται να λειτουργήσει και η κατεύθυνση των Ασιατικών Σπουδών, με αρχική εστίαση στον Ιαπωνικό και Κινεζικό κόσμο.

Τα μαθήματα ανά εξάμηνο

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ
70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι – Moρφολογία και Σύνταξη
70001 Β Τουρκική Γλώσσα Ι – Δεξιότητες στον γραπτό λόγο
70001 Γ Τουρκική Γλώσσα Ι – Δεξιότητες στον προφορικό λόγο
70002 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία Ι
70004 Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία
70034 Εισαγωγή στο Ισλάμ: Αραβικός Πολιτισμός Ι
70006 Εισαγωγή στην ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας
70069 Εισαγωγή στις πηγές του ισλαμικού δικαίου
70035 Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι
70068 Τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
70005 Α Τουρκική Γλώσσα ΙI – Moρφολογία και Σύνταξη
70005 B Τουρκική Γλώσσα ΙΙ – Δεξιότητες στον γραπτό λόγο
70005 Γ Τουρκική Γλώσσα ΙΙ – Δεξιότητες στον προφορικό λόγο
70011 Οθωμανική Ιστορία
70040 Οικονομική Γεωγραφία της Τουρκίας και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής Ι
70008 Βυζάντιο και Ισλαμικός κόσμος
70015 Σύγχρονη Τουρκία Ι: Οικονομία και κοινωνία
70038 Χαλιφικοί θεσμοί
70037 Αραβικός Πολιτισμός ΙΙ
70036 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
70009 Α Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ – Μορφολογία και Σύνταξη
70009 Β Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ – Δεξιότητες στον γραπτό λόγο
70009 Γ Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ – Δεξιότητες στον προφορικό λόγο
Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ-IV (Φροντιστηριακό)
70016 Σύγχρονη Τουρκία ΙΙ
70003 Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία
70018 Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας
70075 Τουρκικό Ισλάμ στην Ευρώπη και Θέματα Τουρκικής Διασποράς 106
70043 Εθνογενέσεις στα Βαλκάνια
70042 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία ΙΙ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
70013 Α Τουρκική Γλώσσα IV – Μορφολογία και Σύνταξη
70013 Β Τουρκική Γλώσσα ΙV – Δεξιότητες στον Γραπτό Λόγο
70013 Γ Τουρκική Γλώσσα IV – Δεξιότητες στον προφορικό λόγο
70010 Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία
70019 Εισαγωγή στην Ισλαμική Τέχνη
70044 Οικονομική Γεωγραφία της Τουρκίας και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής ΙΙ
70045 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
70017Α Τουρκική Γλώσσα V – Μορφολογία και Σύνταξη
70017Β Τουρκική Γλώσσα V – Δεξιότητες στον γραπτό λόγο
70017Γ Τουρκική Γλώσσα V – Δεξιότητες στον προφορικό λόγο
70033 Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας
70028 Οθωμανική και Τουρκική Τέχνη
70049 Θρησκευτικές κοινότητες και εθνοτικές ομάδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
70050 Πολιτικά κόμματα στη σύγχρονη Τουρκία
70052 Ελληνορθόδοξες Κοινότητες στην Μ.Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο
70027 Οθωμανική Γλώσσα Ι
70014 Πρώιμη Τουρκική Λογοτεχνία
70046 Τουρκική Λογοτεχνία Ι : Σύγχρονα Ρεύματα
70058 Διπλωματική Ιστορία της Τουρκίας
70081 Επιχειρηματικότητα
70039 Δικαϊκοί θεσμοί προϊσλαμιαίων Αράβων

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
70021Α Τουρκική Γλώσσα VI – Μορφολογία και Σύνταξη
70021Β Τουρκική Γλώσσα VΙ – Δεξιότητες στον γραπτό λόγο
70021Γ Τουρκική Γλώσσα VΙ – Δεξιότητες στον προφορικό λόγο
70020 Διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας Ι
70032 Οθωμανική Γλώσσα ΙΙ
70053 Τουρκική Λογοτεχνία ΙΙ: Σύγχρονα ρεύματα
70054 Στοιχεία Αραβικής Λογοτεχνίας
70055 Ζητήματα Διγλωσσίας
70023 Λόγια Οθωμανική Λογοτεχνία
70057 Οικονομική Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
70086 Γεωγραφία της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής: Αφοπλισμοί και Ασφάλεια Ι
70060  Ιδεολογικά ρεύματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 19ος – 20ος αι.
70059 Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
70041 Ισλαμικοί δικαϊκοί θεσμοί

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
70025Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙ – Δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο (πρόσληψη / παραγωγή)
70025Β Τουρκική Γλώσσα VΙΙ – Μετάφραση πολιτικών / κοινωνικών & οικονομικών κειμένων Ι
70025 Γ Τουρκική Γλώσσα VΙΙ – Μετάφραση γενικών κειμένων
70024 Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας ΙΙ
70063 Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης
70064 Κειμενικά είδη της τουρκικής γλώσσας
70065 Επεξεργασία σωμάτων κειμένων και Μετάφραση Ι
70090 Οικονομική, νομική, πολιτική μετάφραση αγγλικής – ελληνικής
70066 Πολιτικοοικονομικό και μυστικιστικό Ισλάμ στη σύγχρονη Τουρκία
70077 Νέες τεχνολογίες και Μετάφραση Ι
70067 Οθωμανική Γλώσσα ΙΙΙ
70074 Εθνοθρησκευτικές ομάδες και όψεις του Ισλάμ στη σύγχρονη Τουρκία
70072 Στρατός και πολιτική ελίτ στη σύγχρονη Τουρκία
70062 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 265
70012 Ο Νέος Ελληνισμός υπό την οθωμανική κυριαρχία
70082 Θέματα Ελληνικής και Τουρκικής Ιστοριογραφίας

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
70029 Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ – Μετάφραση πολιτικών/κοινωνικών & οικονομικών κειμένων ΙΙ
70029 Β Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ – Ειδική μετάφραση (μετάφραση τεχνικών κειμένων)
70070 Επεξεργασία σωμάτων κειμένων και Μετάφραση ΙΙ
70085 Τουρκική Γλώσσα: Πρόσληψη και παραγωγή προφορικού λόγου
70080 Νέες τεχνολογίες και μετάφραση II
70088 Θέματα αραβικής γραμματολογίας και πολιτισμού
70079 Ζητήματα κοινωνικού φύλου στη σύγχρονη Τουρκία
70031 Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: διδακτική της Τουρκικής
70078 Οθωμανική Γλώσσα IV
70083 Διεθνής διπλωματία και πολιτικές κατευνασμού.
70087 Γεωγραφία της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής: Αφοπλισμοί και Ασφάλεια ΙI
70089 Διεθνής διπλωματία και πολιτικές ανάσχεσης
70071 Ιστορικές πηγές και Μεθοδολογία
70084 Μέση Ανατολή: Ρεύματα και πολιτικοί θεσμοί
70030 Πτυχιακή Εργασία