Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) [238]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
Κωδικός : 238
Ίδρυμα: ΠΑΑΙΓ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.90
ΕΒΕT (2023) : 9.39
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.syros.aegean.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[2] [ΒΥ] Αγγλικά II
[4] [ΒΥ] Αγγλικά IV
[1] [ΒΥ] Αγγλικά Ι
[3] [ΒΥ] Αγγλικά ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων
[4] [ΒΥ] Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής
[5] [ΒΥ] Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
[8] [ΒΥ] Ανάλυση Προϊόντων με Η/Υ
[1] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός Ι
[2] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
[8] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[8] [ΒΥ] Γνωστική Επιστήμη
[2] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία
[6] [ΒΥ] Γραφικά
[7] [ΒΥ] Γραφιστική
[6] [ΒΥ] Διαδραστική Σχεδίαση
[3] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά
[3] [ΒΥ] Διαφορικές Εξισώσεις
[6] [ΒΥ] Διαχείριση Σχεδίασης
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Γραφικών
[9] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Πληροφορικής Κινηματογραφίας
[7] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Υλικών
[9] [ΒΥ] Εικονική Πραγματικότητα
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική
[6] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
[8] [ΒΥ] Εκτυπωτική
[8] [ΒΥ] Επιχειρηματικότητα
[5] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Έρευνα/Μάνατζμεντ
[1] [ΒΥ] Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου Ι
[5] [ΒΥ] Εργονομία
[1] [ΒΥ] Θεωρία & Μεθοδολογία Σχεδίασης Ι
[7] [ΒΥ] Θεωρία Επικοινωνίας
[2] [ΒΥ] Θεωρία Μεθοδολογία Σχεδίασης ΙΙ
[7] [ΒΥ] Θεωρία Οργανώσεων
[1] [ΒΥ] Ιστορία Σχεδίασης & Τεχνολογίας Ι
[8] [ΒΥ] Ιστορία της Τέχνης ΙΙ
[8] [ΒΥ] Κοινωνιολογία
[9] [ΒΥ] Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης
[5] [ΒΥ] Μηχανική και Υλικά στο Σχεδιασμό
[9] [ΒΥ] Μηχανοτρονική
[9] [ΒΥ] Νομικά στο Design
[7] [ΒΥ] Οπτικοακουστικές Τεχνικές
[8] [ΒΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά
[9] [ΒΥ] Παιχνίδια Υπολογιστών/Εκπαιδευτική Ψυχαγωγία
[7] [ΒΥ] Παραστατική Κινηματογραφία
[3] [ΒΥ] Πληροφορική ΙΙ
[8] [ΒΥ] Πληροφορική Κινηματογραφία
[9] [ΒΥ] Προηγμένες Διεπαφές Χρήστη
[8] [ΒΥ] Προσομοίωση
[9] [ΒΥ] Ρομποτική
[4] [ΒΥ] Στούντιο IV, Δισδιάστατος &Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με Νέα Μέσα
[5] [ΒΥ] Στούντιο V
[8] [ΒΥ] Στούντιο VIII
[2] [ΒΥ] Στούντιο ΙΙ
[3] [ΒΥ] Στούντιο ΙΙΙ,Δισδιάστατος & Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με Νέα Μέσα
[9] [ΒΥ] Συνεργατικά Συστήματα
[9] [ΒΥ] Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
[8] [ΒΥ] Σχεδίαση & Τεχνολογίες Πολυμέσων
[8] [ΒΥ] Σχεδίαση Βιομηχανικών Συστημάτων
[5] [ΒΥ] Σχεδίαση με Η/Υ
[8] [ΒΥ] Σχεδίαση Οχημάτων
[9] [ΒΥ] Σχεδίαση Παραγωγής
[6] [ΒΥ] Σχεδίαση Συστημάτων
[8] [ΒΥ] Σχεδιασμός & Ανάλυση Μηχανισμών
[8] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη
[3] [ΒΥ] Τεχνική Μηχανική
[4] [ΒΥ] Τεχνικό Σχέδιο
[6] [ΒΥ] Τεχνολογία & Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
[2] [ΒΥ] Τεχνολογίες,Μεθοδολογίες Προγραμματισμού Ι
[4] [ΒΥ] Τεχνολογίες,Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
[4] [ΒΥ] Υλικά
[9] [ΒΥ] Υλικά Τεχνικές & Μέσα Παρουσίασης
[1] [ΒΥ] Φυσική για Μηχανικούς
[9] [ΒΥ] Ψυχολογία Καταναλωτή
---------------------------------

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ως αντικείμενο έχει την ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών ακολουθώντας τις νέες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης,  συνδυάζοντας δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών,  αναγνωρίζοντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Σχεδίασης καθώς και τον ρόλο των τεχνών σε αυτήν, και δίνοντας σημαντική έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Σελίδα στο Facebook (δραστηριότητες, διακρίσεις) |

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσης του Τμήματος

Σύμφωνα με το νόμο (ΠΔ 83/2000 Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου / ΦΕΚ 72 τ.Α’ και Ν.3027/2002 Μετονομασία Τμήματος σε ΜΣΠΣ / ΦΕΚ 152 τ.Α’), το Τμήμα θεραπεύει «την καλλιέργεια, ανάπτυξη και προώθηση των διαδικασιών δημιουργικού σχεδιασμού σε χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας με κύριο αντικείμενο την τεχνολογία και την κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις νέες τεχνολογίες, μπορούν να σχεδιάζουν προϊόντα και να δίνουν λύσεις σε διάφορους χώρους και πλαίσια όπως: οι γραφικές τέχνες, ο σχεδιασμός βιομηχανικών προϊόντων, η επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής και ο σχεδιασμός συστημάτων. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης τη σύλληψη, ανάλυση, σχεδίαση και δημιουργία ‘τεχνημάτων’ κατάλληλων για ανθρώπινα συστήματα και καταστάσεις, συνδυάζοντας την τεχνολογία και τις γνώσεις – ιδέες των επιστημών και των τεχνών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, μέσα ενημέρωσης, διαφημιστικές εταιρίες, βιομηχανίες πολιτιστικών προϊόντων καθώς και σε εταιρίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, παραγωγή και διάθεση προϊόντων νέων τεχνολογιών, ιδίως δε ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιακού υλικού ή σε άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.»

Πολυτεχνική Σχολή

Το Τμήμα ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου (άρθρο 75, Ν.4485/2017). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 29 του Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α΄)  και το άρθρο 1 του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187 τ.Α’): « […] Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο: α. στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν.3328/2005 (80 Α’) […]»

Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών (integrated master) 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4376 τεύχος Β, 2.10.2018, η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο τμήμα οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ (Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο)

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ (Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο), στη βασική ειδικότητα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, συνεδρίαση 41/30.11.2022), σε υποσύνολο των επαγγελματικών δικαιωμάτων της βασικής ειδικότητας [ΑΔΑ: 6ΟΔΨ46Ψ842-ΙΦ2 ].