Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας [283]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 283
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕ (2023) : 11.35
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.geol.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2666/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΛ. & ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ&ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣ/ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΛ.ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[1] [ΒΥ] ΓΕΩΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[4] [ΒΥ] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
[6] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ-ΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
[2] [ΒΥ] ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
[5] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
[8] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
[6] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ
[6] [ΒΥ] ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[3] [ΒΥ] ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
[4] [ΒΥ] ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΤΕΚΤΟΝ. ΛΙΘΟΣΦΑΙΡ. ΠΛΑΚΩΝ-ΣΕΙΣΜΟΛ. ΕΛΛ.
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ
[7] [ΒΥ] ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[6] [ΒΥ] ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ
[4] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
283 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 11.28 11375 75 90 0 4 0 εδώ Inf Math OS
285 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 9.74 9875 25 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
287 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 10.09 9670 0 80 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 270 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1705 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων καθώς και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κ.ά.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία εδώ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από το άρθρο 14 & 15 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογα με τις σπουδές και την ειδίκευση τους. Ενδεικτικά μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Δ.Ε.Η., στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στον Δημόκριτο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, σε τεχνικές επιχειρήσεις και σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών, στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στη Εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων, στα Μ.Μ.Ε. και σε εκδοτικούς οίκους ως εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, σε υπηρεσίες υπουργείων, οργανισμών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις, οι οποίες μελετούν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά περιοχές της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Ευρώπης.

ΑΣΕΠ
Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05] Πτυχίο Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κωδ. 0452) ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (κωδ. 0453) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.