Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας [283]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 283
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Site: http://www.geol.uoa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 11.35
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15925
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11375
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 88
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 90
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 76
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 77
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 36
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 12820
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10160
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 5
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΓΕΩΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
[2] [ΒΥ] ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
[2] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[2] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[4] [ΒΥ] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ
[4] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
[4] [ΒΥ] ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΛ. & ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ&ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣ/ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[5] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΛ.ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
[6] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
[6] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
[6] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[6] [ΒΥ] ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[6] [ΒΥ] ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ-ΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
[7] [ΒΥ] ΤΕΚΤΟΝ. ΛΙΘΟΣΦΑΙΡ. ΠΛΑΚΩΝ-ΣΕΙΣΜΟΛ. ΕΛΛ.
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ
[7] [ΒΥ] ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
[8] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
283 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 11.28 11375 75 88 -2 4 0 εδώ Inf Math OS
285 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 9.74 9875 25 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
287 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 10.09 9670 0 80 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 268 -2 -1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1705 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων καθώς και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κ.ά.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία εδώ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από το άρθρο 14 & 15 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογα με τις σπουδές και την ειδίκευση τους. Ενδεικτικά μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Δ.Ε.Η., στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στον Δημόκριτο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, σε τεχνικές επιχειρήσεις και σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών, στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στη Εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων, στα Μ.Μ.Ε. και σε εκδοτικούς οίκους ως εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, σε υπηρεσίες υπουργείων, οργανισμών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις, οι οποίες μελετούν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά περιοχές της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Ευρώπης.

ΑΣΕΠ
Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05] Πτυχίο Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κωδ. 0452) ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (κωδ. 0453) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Τελαυταία τροποποίηση 7 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 26 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 3 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Ιουνίου, 2017