Μόνο οι μισές σχολές του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ) ανήκουν ΜΟΝΟ στο 2ο ΕΠ

Για την πρόσβαση στα παρακάτω τμήματα απαιτείται εξέταση στα μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία.

kod titlos
225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
528 Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα)
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωαννίνων
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας
310 Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα)
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας
285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης
287 Γεωλογίας Πάτρας
553 Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας (Αθήνας)
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (Αθήνας)
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας (Αθήνας)
776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνας)
200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο)
288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα
246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)
220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης
331 ΗλεκτροΛΟΓΩΝ Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά)
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας
491 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)
493 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα)
495 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη)
489 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)
487 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)
483 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)
499 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)
827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας
821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι
826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)
252 Μαθηματικών (Σάμος) – Μαθηματικών
218 Μαθηματικών (Σάμος) -Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
243 Μαθηματικών Αθήνας
245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης
249 Μαθηματικών Ιωαννίνων
251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών
248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) -Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
247 Μαθηματικών Πάτρας
213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας
512 Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ( Αθήνα)
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
340 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων
215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας
241 Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
644 Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)
514 Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ
721 Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ
778 Μηχανικών Περιβάλλοντος Κοζάνη
476 Μηχανικών Περιβάλοντος (Ξάνθη)
214 Μηχανικών Περιβάλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)
344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)
737 Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα)
513 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ
471 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
532 Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά)
363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος)
332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)
210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)
209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
592 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
473 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)
465 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)
461 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιά)
475 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες)
479 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)
467 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ(Λάρισα)
516 Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. (Θεσσαλονίκης)
880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα
863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα
511 Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. (Αθήνα)
229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί
201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας
445 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πειραιάς)
447 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)
451 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)
768 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)
769 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα)
509 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) – Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ
443 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) – Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
510 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) – Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ
455 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) – Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας
420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης
520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα)
253 Φυσικής Αθήνας
255 Φυσικής Θεσσαλονίκης
259 Φυσικής Ιωαννίνων
261 Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο)
257 Φυσικής Πάτρας
235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

Από τα 231 τμήματα του 2ου Πεδίου μόνο τα 118. ποσοστό 51%, ανήκουν μόνο στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο