Ποιοι τομείς δηλώνονται από τα ΕΠΑΛ στο Μηχανογραφικό 2017

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 6 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

ΕΠΑΛ 2017 με το Νέο Σύστημα

11]Μηχανολογίας

12]Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

14]Δομικών Έργων

21]Πληροφορικής

22]Διοίκησης και Οικονομίας

24]Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

31]Πλοιάρχων

32]Μηχανικών

23]Υγείας και Πρόνοιας.  Ο Τομέας δεν επιλέγεται από το 10% ( 2016 Νέο Σύστημα)

26]Αισθητικής – Κομμωτικής. Ο Τομέας δεν επιλέγεται από το 10% ( 2016 Νέο Σύστημα)

16]Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ο Τομέας δεν επιλέγεται από το 10% ( 2016 Νέο Σύστημα)

17]Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Ο Τομέας δεν επιλέγεται από το 10% ( 2016 Νέο Σύστημα)

 

Στρατιωτικές Σχολές