Τα Τμήματα ΕΠΑΛ στο Ν. Φθιώτιδας το Σχολικό Έτος 2021-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ τάξη / Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ A τάξη 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Β τάξη 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ τάξη 1
///////
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Β τάξη / Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Β τάξη / Τομέας Μηχανολογίας 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Β τάξη / Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Τεχνικός Οχημάτων 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Κομμωτικής Τέχνης 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Α τάξη 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Β τάξη 5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη 5
/////
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Β τάξη / Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Β τάξη / Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Β τάξη / Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Β τάξη / Τομέας Μηχανολογίας 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Γ τάξη / Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Γ τάξη / Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Γ τάξη / Τεχνικός Οχημάτων 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Γ τάξη / Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Γ τάξη / Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Γ τάξη / Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α τάξη 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Β τάξη 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Γ τάξη 3
/////
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Β τάξη / Τομέας Πληροφορικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Β τάξη / Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Βοηθός Νοσηλευτή 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Α τάξη 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Β τάξη 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη 3
/////
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Β τάξη / Τομέας Μηχανολογίας 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Β τάξη / Τομέας Πληροφορικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Τεχνικός Οχημάτων 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη / Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ A τάξη 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Β τάξη 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Γ τάξη 2

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com