Ενημερωτικό ψηφιακό υλικό για ΕΠΑΛ

1.Ενημερωτικό  ψηφιακό  υλικό σε μορφή  PDF

2.Ενημερωτικό  ψηφιακό  υλικό σε μορφή  PDF
Α’ τάξη: μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και επιλογής, για να διερευνήσεις τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σου επιλογές
Β’ τάξη: 9 τομείς σπουδών
(12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα τομέα)
Οι Τομείς της Β ΕΠΑΛ:
(Α) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(Β) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
(Γ) Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(Δ) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Ε) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(ΣΤ) Τομέας Μηχανολογίας
(Ζ) Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
(Η) Τομέας Πληροφορικής
(Θ) Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Γ’ τάξη: 36 ειδικότητες
(12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας)
Οι 36 ειδικότητες της Γ ΕΠΑΛ:
(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
(ε) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
(στ) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ζ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
(η) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
(θ) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
(ι) Γραφικών Τεχνών
(ια) Αργυροχρυσοχοΐας
(ιβ) Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
(ιγ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
(ιδ) Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
(ιε) Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτική
(ιστ) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
(ιζ) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
(ιη) Τεχνικός Αυτοματισμού
(ιθ) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
(κ) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(κα) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
(κβ) Τεχνικός Οχημάτων
(κγ) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
(κδ) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
(κε) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
(κστ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
(κζ) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
(κη) Βοηθός Νοσηλευτή
(κθ) Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
(λ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
(λα) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
(λβ) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
(λγ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
(λδ) Βοηθός Φαρμακείου
(λε) Αισθητικής Τέχνης
(λστ) Κομμωτικής Τέχνης

>Ως απόφοιτος Γενικού Λυκείου μπορείς να αποκτήσεις πτυχίο ειδικότητας με εγγραφή στη Β’ τάξη ΕΠΑΛ
>Ως απόφοιτος ΕΠΑΛ μπορείς να αποκτήσεις:
-2° πτυχίο ειδικότητας ίδιου Τομέα με εγγραφή στη Γ τάξη
– 2° πτυχίο ειδικότητας διαφορετικού Τομέα με εγγραφή στη Β’ τάξη

Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας:
-Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών
(4 ημέρες στο χώρο εργασίας & 1 ημέρα στο σχολείο).
-Πλήρη εργασιακά & ασφαλιστικά δικαιώματα.
-Μισθός στο 75% του νόμιμου κατώτατου.
-Πιστοποιημένος τίτλος σπουδών επιπέδου 5, μετά από εξετάσεις

Πρόσβαση σε Τ.Ε.Ι. & Πανεπιστήμια
(με ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις αποφοίτων ΕΠΑΛ)
Εγγραφή στο 3ο εξάμηνο σπουδών των Ι.Ε.Κ.
Απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

ΕΠΑΛ