Μαθήματα Ειδικοτήτων Γ Ημερησίων ΕΠΑΛ

Στη Γ Ημερησίων ΕΠΑΛ γίνονται 12 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας και 23 ώρες ειδικοτήτων.
Οι 12 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας καθορίζονται από το Ν. 4186/2013 άρθρο 9 και είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

(Α) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος [1053Β/2015 ] (Β) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας [1053Β/2015 ] (Γ) Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού [1053Β/2015 ] (Δ) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών [2434Β/2016 ] (Ε) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού [1053Β/2015 ] (ΣΤ) Τομέας Μηχανολογίας [2434Β/2016 ] (Ζ) Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων [1053Β/2015 ] (Η) Τομέας Πληροφορικής [1053Β/2015 ] (Θ) Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας [2434Β/2016 ]

ΦΕΚ 1053Β/2015

ΦΕΚ 2434/2016

 

ΕΠΑΛ
ΕΠΑΛ