Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) (310)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Κωδικός : 310
Ίδρυμα: ΠΑΑΙΓ
Site: http://www.geo.aegean.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 14580
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 7630
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 150
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 150
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 120
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 124
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 34
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 10050
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8800
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 15
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[1] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΓΠ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[4] [ΒΥ] ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[4] [ΒΥ] ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΟΥ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ
[5] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[5] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΓΠ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[6] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
[6] [ΒΥ] ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[6] [ΒΥ] ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
[7] [ΒΥ] ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ
[7] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΔΟΜΗ/ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
[7] [ΒΥ] ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΓΕΩΤΟΠΩΝ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
[8] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
---------------------------------

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, Λέσβος 81100

Γραμματεία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
κα Ε. Γουρνέλου, τηλ: 2251 0 36426, egou@aegean.gr
κος Μ. Μπάκας, τηλ. 2251 0 36402, mbakas@aegean.gr
Fax: 2251 0 36409

Η επιστήμη της Γεωγραφίας
Η Γεωγραφία είναι μια πάντα επίκαιρη διεπιστημονική και συνθετική επιστημονική περιοχή που μελετά φυσικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, και πολιτισμικά φαινόμενα που διαδραματίζονται στο χώρο, μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση φυσικών και κοινωνικών παραγόντων και διεργασιών. Καταγράφει, περιγράφει και ερμηνεύει πως κατανέμονται και διαφοροποιούνται οι ποικίλες μορφές του χώρου από τη μια περιοχή στην άλλη και πως αλλάζουν μέσα στο χρόνο. Η γεωγραφική ανάλυση αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για να κατανοηθούν τα χωρικά φαινόμενα και να υποστηριχθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων όπως η ρύπανση και η παγκόσμια αλλαγή του περιβάλλοντος, οι φυσικές καταστροφές, η υποβάθμιση των φυσικών πόρων, οι κοινωνικές, και οικονομικές μεταβολές, η μετανάστευση, η φτώχεια, η ανισότητα, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η παγκοσμιοποίηση, οι γεωπολιτικές ισορροπίες και συγκρούσεις, η αστικοποίηση και η περιαστικοποίηση, η εκβιομηχάνιση και η αποβιομηχάνιση, η ανάπτυξη της υπαίθρου, η τουριστική ανάπτυξη, η χωροθέτηση του εμπορίου, των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, κ. ά.

Το Τμήμα Γεωγραφίας
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 στη Μυτιλήνη. Η δημιουργία του ήλθε να καλύψει, έστω και καθυστερημένα, την απουσία σύγχρονης γεωγραφικής παιδείας στη χώρα που γέννησε τη Γεωγραφία και να ανταποκριθεί στην ανάγκη να αναπτυχθεί η σύγχρονη γεωγραφική ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα όπως και στον υπόλοιπο κόσμο. Ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας

Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας επιδιώκουν να επιτύχουν τρεις στόχους: τον επαγγελματικό, τον εκπαιδευτικό και τον ακαδημαϊκό / ερευνητικό, που αποτελούν και τους άξονες συγκρότησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα (4 χρόνια) και τα μαθήματα ανήκουν σε τέσσερις ομάδες:
(α) Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον
(β) Ανθρωπογεωγραφία
(γ) Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
(δ) Γεωπληροφορική.
Οι τρεις πρώτες ομάδες προσφέρουν εισαγωγικές και εξειδικευμένες γνώσεις στις αντίστοιχες θεματικές περιοχές τους ενώ η τέταρτη εξοικειώνει τους φοιτητές με βασικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη γεωγραφική ανάλυση. Οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία που τους δίνει τη δυνατότητα να συνθέσουν τις γνώσεις τους σε ένα θέμα της επιλογής τους.
Στην διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν σε ξένα πανεπιστήμια, μέσω του προγράμματος Erasmus για την ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, και να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Η σφαιρικότητα της γνώσης που προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας εγγυάται την ικανότητα των αποφοίτων του να ασχοληθούν με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, δυνατότητες απασχόλησης προσφέρονται σε:
• Υπουργεία, Νομαρχίες και Δήμους,
• υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών,
• μη κυβερνητικές οργανώσεις,
• ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Β/θμια Εκπ/ση, Ι.Ε.Κ., ΤΕΙ, ΑΕΙ, Στρατιωτικές σχολές),
• ερευνητικά κέντρα,
• υπηρεσίες τεκμηρίωσης και διαχείρισης δεδομένων, στατιστικές υπηρεσίες,
• δημοτικές επιχειρήσεις,
• τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρείες,
• γραφεία μελετών.

Το Επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται στο : ΠΔ:147- ΦΕΚ 124Α/2002

Τελαυταία τροποποίηση 21 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 20 Ιουνίου, 2017