Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως παράδειγμα Αριστείας σε διεθνές επίπεδο

Μυτιλήνη 03.02.2016

Μια ακόμη διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί η αναφορά του Διευθύνοντος Συμβούλου (Chief Executive Officer – CEO) της Microsoft Satya Nadella σε πρόσφατο άρθρο του, που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας Financial Times με αφορμή το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός 2016.

Στο άρθρο του με τίτλο “We cannot afford another digital divide”, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση «Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο ψηφιακό χάσμα», ο κύριος Satya Nadella, που συμπροέδρευσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, εξήρε μεταξύ άλλων φορέων την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου γράφοντας:

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας δεδομένα υπολογιστικού νέφους, συνεργάζεται με τους πυροσβέστες για την πρόγνωση και πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, όπως αυτές του 2007 που σκότωσαν 84 άτομα.

The University of the Aegean in Greece, using cloud data, is working with fire fighters to predict and prevent wildfires like the one in 2007 that killed 84 people.Satya Nadella, Microsoft CEO

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διερευνά και παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μέσα από τεχνολογίες αιχμής, όπως για παράδειγμα το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing). Η ερευνητική ομάδα του Εργαστήριου Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωγραφίας στη Μυτιλήνη, υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού υπευθύνου Καθηγητή Κώστα Δ. Καλαμποκίδη, έχει αναπτύξει μια στενή συνεργασία με τον Ερευνητικό Οργανισμό της Microsoft (Microsoft Research). Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το Ερευνητικό Πρόγραμμα AEGIS, στο πλαίσιο της Δράσης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, που ως στόχο είχε την ανάπτυξη ενός Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Web-GIS) για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Οι προσφερόμενες λειτουργίες του AEGIS γίνονται δωρεάν προσβάσιμες στις τοπικές πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες και στις αρχές πολιτικής προστασίας για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της οργάνωσης καινοτόμων, έγκαιρων και έγκυρων επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Η εκτέλεση των αλγορίθμων του κινδύνου εμφάνισης και συμπεριφοράς πυρκαγιάς αυτοματοποιήθηκε μέσω τεχνικών παράλληλης επεξεργασίας σε περιβάλλον Υψηλής Υπολογιστικής Απόδοσης (Microsoft HPC) και Υπολογιστικού Νέφους (Microsoft Azure) για την επιτάχυνση των υπολογισμών και την έγκαιρη παροχή των αποτελεσμάτων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας προς τους τελικούς χρήστες. Ο συνδυασμός της διαδικτυακής πλατφόρμας του AEGIS και της εφαρμογής AEGIS App για κινητές συσκευές τύπου Windows Phone (ως ένα συνοδευτικό εργαλείο στην πλατφόρμα) προσφέρει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, ειδικότερα για τις μονάδες πυρόσβεσης στο πεδίο εξέλιξης των πυρκαγιών. Η επεκτάσιμη αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την εφαρμογή του σε ευρύτερες περιοχές καθώς και άλλες χώρες, με απώτερο σκοπό την υπό προϋποθέσεις μείωση των προκαλούμενων ανθρώπινων, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών απωλειών από τις δασικές πυρκαγιές.

πηγή

προσθήκη του διαχειριστή: Μπορείτε να δείτε μια ωραία παρουσίαση του Παν. Αιγαίου που υλοποίησε το Παν. Αιγαίου εδώ