Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (ΠΑΔΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 390
Ίδρυμα: ΠΑΔΑ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 12.52
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.ice.uniwa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 24 - ΦΥΣ: 28 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 28
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 24 - ΜΑΘ: 28 - ΠΛΗ: 28 - ΟΙΚ: 20
Κατευθύνσεις:
# Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
# Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
# Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[3] [ΒΥ] Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
[5] [ΒΥ] Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
[2] [ΒΥ] Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
[3] [ΒΥ] Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
[8] [ΒΥ] Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
[6] [ΒΥ] Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας
[4] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων Ι
[5] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
[8] [ΒΥ] Βελτιστοποίηση
[8] [ΒΥ] Βιομηχανική Πληροφορική
[1] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα
[8] [ΒΥ] Διαδίκτυο των Αντικειμένων
[1] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά
[8] [ΒΥ] Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών
[3] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών Ι
[4] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
[5] [ΒΥ] Δικτυακός Προγραμματισμός
[3] [ΒΥ] Δομές Δεδομένων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό
[8] [ΒΥ] Ενσωματωμένα Συστήματα
[3] [ΒΥ] Ηλεκτρονική
[2] [ΒΥ] Θεωρία Κυκλωμάτων
[7] [ΒΥ] Θεωρία Υπολογισμού
[8] [ΒΥ] Κανονιστικό Πλαίσιο Ασφάλειας Επικοινωνιών και Πληροφοριών
[6] [ΒΥ] Κατανεμημένα Συστήματα
[8] [ΒΥ] Κρυπτογραφία
[3] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα Ι
[4] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
[1] [ΒΥ] Μαθηματική Ανάλυση I
[2] [ΒΥ] Μαθηματική ανάλυση ΙΙ
[4] [ΒΥ] Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών
[6] [ΒΥ] Μεταγλωττιστές
[6] [ΒΥ] Μικροηλεκτρονική
[8] [ΒΥ] Μικροϋπολογιστές
[8] [ΒΥ] Ολοκληρωμένα Κυκλώματα για Εξειδικευμένες Εφαρμογές
[8] [ΒΥ] Παράλληλα Συστήματα
[2] [ΒΥ] Πιθανότητες και Στατιστική
[1] [ΒΥ] Προγραμματισμός Υπολογιστών
[8] [ΒΥ] Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
[8] [ΒΥ] Ρομποτική
[4] [ΒΥ] Σήματα και Συστήματα
[4] [ΒΥ] Σύνταξη Τεχνικών Κειμένων
[2] [ΒΥ] Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
[8] [ΒΥ] Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI
[8] [ΒΥ] Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστή
[4] [ΒΥ] Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
[5] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη
[6] [ΒΥ] Τεχνολογία Λογισμικού
[7] [ΒΥ] Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων
[8] [ΒΥ] Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
[8] [ΒΥ] Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας
[1] [ΒΥ] Φυσική
[6] [ΒΥ] Ψηφιακές Επικοινωνίες
[5] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
[2] [ΒΥ] Ψηφιακή Σχεδίαση
[8] [KΥ] Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση
[8] [KΥ] Ανάκτηση Πληροφορίας
[8] [KΥ] Διαχείριση Γνώσης
[8] [KΥ] Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
[8] [KΥ] Εξόρυξη Δεδομένων
[8] [KΥ] Επεξεργασία Εικόνας
[8] [KΥ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[8] [KΥ] Μοντελοποίηση και Προγραμματισμός Περιορισμών
[8] [KΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
[8] [KΥ] Πληροφορική Υγείας
[8] [KΥ] Ποιότητα και Αξιοπιστία Λογισμικού
[8] [KΥ] Συστήματα Αποφάσεων και Διαχείρισης Διεργασιών
[8] [KΥ] Συστήματα Ασαφούς Λογικής και Αβεβαιότητας
[8] [KΥ] Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
---------------------------------

Το Τμήμα

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι πενταετές, οργανώνεται σε δέκα (10) Ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Σπουδών  περιλαμβάνει ενιαίο Βασικό Κύκλο Σπουδών έξι (6) εξαμήνων, ενώ στα τέσσερα (4) ανώτερα εξάμηνα προσφέρει τρεις (3) Ροές Εξειδίκευσης:

  • Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ένας φοιτητής προκειμένου να αποφοιτήσει, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς πενήντα πέντε (55) μαθήματα του ΠΣ εφόσον δεν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, και πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα του ΠΣ στην περίπτωση που πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα τριάντα εννέα (39) Υποχρεωτικά (Υ). Περισσότερα εδώ